Veel Voorkomende Vragen over het Nederlandse Internet en USENET

(nl-faq - werkversie dd. 17-09-99)

-- deze FAQ is sterk verouderd en wordt niet meer onderhouden --


Dit zijn de Veel Voorkomende Vragen (VVV, Engels: FAQ) over nl.* en *.nl. Dit document probeert antwoord te geven op de meest gestelde vragen over het Nederlandse Internet, met name USENET. Een apart supplement geeft informatie over Nederlandse Internetproviders.

-- deze FAQ is sterk verouderd en wordt niet meer onderhouden --

Dit document gaat niet over Nederland. Ook is het niet bedoeld als handleiding voor het Internet. Het behandelt voornamelijk USENET News in Nederland. Een ander (en uitstekend) document over dit onderwerp is te vinden op http://www.kinkhorst.com/usenet/NL/.

Zie ook de VVV van soc.culture.netherlands en de IRC-FAQ van Nederland.

Stuur vragen en opmerkingen over dit document naar de beheerder, Thijs Kinkhorst: thijs@kinkhorst.com.

De VVV met supplement wordt eens in de 2 weken gepost op nl.misc, nl.announce en dds.help.

Verspreiding van dit document of delen ervan is toegestaan, mits een geldige verwijzing naar de bron is opgenomen. Dit stelt de lezer in staat de meest recente versie op te halen!

Deze VVV is verkrijgbaar op het Web:
http://www.kinkhorst.com/nlfaq/


gemaakt : 01-08-95
laatste verandering : 17-09-99


 1. Wat staat er in deze VVV?

  1. Wat staat er in deze VVV?
  2. Wat betekenen Internet, WWW, USENET, news, IRC?
  3. Hoezo, 'het Nederlandse deel van het Internet?'
  4. Wie geeft in Nederland toegang tot het Internet?
   1. Van wie is de infrastructuur?
   2. Wie verleent toegang aan particulieren?
   3. Wie verleent toegang aan bedrijven?

  5. Welke Nederlandse nieuwsgroepen zijn er?
  6. Andere vragen over het Nederlandse deel van USENET News:
   1. Wie heeft er toegang tot deze groepen?
   2. Hoe maak je een nieuwe groep?
   3. Waarom lijken de regels van sommige berichten incompleet?
   4. Kun je in berichten ook trema's e.d. gebruiken?
   5. Wat betekenen al die vreemde afkortingen?
   6. Wie posten er allemaal op de nl-groepen?

  7. Informatie op het Nederlandse Internet
   1. Wat zijn de Nederlandse FTP-sites?
   2. Wat zijn de Nederlandse Gopher-sites?
   3. Wat zijn de Nederlandse WWW-sites?
   4. Kan ik ook informatie per email krijgen?

  8. Waar kan ik meer informatie vinden?
  9. Wie onderhoudt dit document?

 2. Wat betekenen Internet, WWW, USENET, news, IRC?

  Er is nogal eens naamsverwarring aangaande het Internet en sommige daarop beschikbare diensten, zoals email, news en WWW. Daarom het volgende:

  Het Internet is een wereldwijd samenstel van tienduizenden computernetwerken, zonder centrale controle of eigenaar, met een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Het belangrijkste is dat alle aangesloten computers dezelfde communicatieprotocollen gebruiken, die TCP/IP genoemd worden. (IP staat voor Internet Protocol.) Ook belangrijk is dat elke computer op het Internet een uniek nummer heeft (bv. 193.78.240.13), en een naam (bv. solair1.inter.nl.net). Verder heeft elke gebruiker een emailadres (bv. koopal@inter.nl.net).

  Belangrijk voor gebruikers is dat het Internet een aantal diensten biedt. De meeste hebben hun eigen protocol. Voorbeelden van diensten zijn

  mail
  (e-mail: elektronische post)
  nieuws
  ('USENET news': elektronische prikborden)
  file transfer
  ('ftp': opvragen van bestanden op afstand)
  Gopher en World Wide Web
  (sterk veredelde vormen van ftp)
  remote login
  (werken op afstand, ook wel 'telnet' genoemd)
  finger
  (kijken wie er ergens zit te werken)
  talk en irc
  (met iemand kletsen; getypte telefoon)
  De meeste van deze diensten werken volgens een zgn. client/server-mechanisme: programma's op bepaalde computers bieden de dienst aan ('servers'), en programma's van gebruikers nemen de dienst af ('clients'); bij sommige diensten communiceren de servers ook nog met elkaar.

  Alle met elkaar verbonden computers die de Internet-protocollen gebruiken vormen het Internet. Dit is niet scherp begrensd: sommige computers zijn wel aangesloten, maar zonder naam of nummer bekend te maken; veel computers ondersteunen slechts een deel van de diensten, bijvoorbeeld wel als client maar niet als server. Veel diensten, zoals mail en (USENET-)nieuws, reiken tot ver buiten wat het Internet genoemd wordt. Mail is wat dat betreft het meest universeel.

  Elektronische post (e-mail) lijkt op een brief, omdat het een bericht is dat wordt gemaakt door een afzender en verstuurd wordt aan een enkele ontvanger. Daarvoor is dus een email-adres noodzakelijk. Er zijn echter ook distributielijsten (mailing lists), waarop een abonnement mogelijk is; alles wat daarheen gestuurd wordt, wordt automatisch naar alle abonnees doorgestuurd. Als er teveel verkeer of teveel abonnees zijn, veroorzaakt dit de verzending van buitensporig veel berichten.

  USENET, ook wel 'netnews' genoemd, is een bepaald systeem om berichten over de wereld te verspreiden. Het werkt anders dan mailing lists, maar dient hetzelfde doel.

  Het nieuws is verdeeld in zgn. nieuwsgroepen (bijvoorbeeld nl.misc); er zijn er tienduizenden, maar van de meeste is de verspreiding beperkt. De naam 'nieuws', die hier verder wordt gebruikt, is historisch zo gegroeid, maar is niet altijd toepasselijk: bij het merendeel van de nieuwsgroepen gaat het feitelijk om discussiegroepen. De nieuwsgroep die bedoeld is voor discussie over USENET in Nederland heet nl.newsgroups.

  Internet Relay Chat (IRC) is een systeem waarop gebruikers communiceren door losse regels te tikken, die dan aan alle aanwezigen worden doorgestuurd. Het is net als USENET onderverdeeld in talloze gebieden ('kanalen'). De gebruiker ziet alle conversatie op de kanalen waar hij of zij zich op dat moment heeft aangemeld. Het geheel heeft het effect van een telefoon, een babbelbox, en wordt ook meestal als zodanig gebruikt. IRC in Nederland heeft een eigen nieuwsgroep, nl.internet.irc.

  Het World Wide Web (kortweg 'WWW' of 'het Web') verbindt documenten en diensten naadloos met elkaar door 'hypertext'. Daarbij krijgt elke pagina (die een vast document kan zijn of een interactieve dienst) een adres, bijvoorbeeld http://www.w3.org/ Oudere diensten, zoals USENET, FTP en Gopher, zijn onderdeel van het WWW; er is echter ook een nieuw deel. Bestaande en nieuwe programmatuur kan middels het Web gemakkelijk wereldwijd openbaar toegankelijk gemaakt worden. Een client-programma voor het Web heet een 'WWW-browser'. Veel gebruikte zijn Netscape Navigator, MS Internet Explorer, NCSA Mosaic en Lynx.

  De universele, gebruiksvriendelijke toegang die het Web biedt tot allerlei verschillende diensten en informatiebronnen heeft een enorme toeloop van gebruikers op het Internet veroorzaakt.

 3. Hoezo, 'het Nederlandse deel van het Internet?'

  Er zit structuur in de namen en nummers van computers op het Internet. Zo hebben de computers van de TU Eindhoven een naam eindigend op .tue.nl. Het achtervoegsel .nl staat voor Nederland. Elk land heeft zo'n achtervoegsel (dat 'domein' genoemd wordt).

  Naast de computers in het domein .nl zijn er nog veel andere Nederlandse computers op het Internet. Er zijn namelijk ook domeinen als .com (commercieel) en .net (netwerk-instellingen). Het betreft hier meestal, maar niet altijd, computers in de VS.

  Ook de namen van nieuwsgroepen in USENET hebben structuur. De nieuwsgroepen die met hetzelfde voorvoegsel beginnen worden een hiërarchie genoemd. De meeste landen hebben hun eigen hiërarchie; de nl.-hiërarchie is er voor Nederland.

  Dit betekent, dat de voertaal er veelal Nederlands is, dat de deelnemers merendeels Nederlanders zijn, en dat de verspreiding van de groepen binnen het Nederlandse stukje Internet redelijk gegarandeerd is. (Zie echter Vragen over het Nederlandse USENET News.)

  Meer informatie is te vinden in de talloze papieren en elektronische naslagwerken op dit gebied.

 4. Wie geeft in Nederland toegang tot het Internet?

  Hier moet onderscheid gemaakt worden tussen: de eigenaars van de kabels, de verzorgers van het Internet-netwerkverkeer, en degenen die eindgebruikers en informatieaanbieders op het Internet een plaatsje kunnen geven.

  1. Van wie is de infrastructuur?

   De meeste fysieke communicatielijnen waarover het Internetverkeer in Nederland loopt zijn gehuurd van de PTT, die een bijna volledig monopolie bezit op kabels over openbare grond.

   Jarenlang heeft het Europese deel van het Internet bestaan uit het netwerk EUnet, waarvan NLnet weer een Nederlands deelnetwerk vormde. De verbinding met het buitenland en het beheer bevonden zich tot voor enige tijd bij het CWI in Amsterdam.

   Daarnaast heeft de BV zonder winstoogmerk SURFnet voor de gemeenschappelijke universiteiten veel infrastructuur laten aanleggen, waarover sinds enkele jaren ook het Internet stroomt. Het internationale knooppunt daarvan bevindt zich bij SARA (150 meter van het CWI).

   Sinds kort is er een commerciële infrastructuur is door Unisource (deels KPN) aangelegd. De kabels van de NS worden gebruikt, vnl. door NLnet. Andere Internetproviders hebben hun eigen kabels met het buitenland. Buitenlandse communicatiebedrijven zijn inmiddels in Nederland actief. Ook kabel-TV wil het Internet gaan aanbieden. Het scala van aanbieders van infrastructuur zal in de toekomst verder worden uitgebreid.

  2. Wie verleent toegang aan particulieren?

   Het aantal instellingen en bedrijven dat tegen een redelijke prijs particulieren met een modem toegang verschaft tot het Internet is groot en groeiende. Dit is wat met een Internetprovider bedoeld wordt; meestal huurt deze de feitelijke netwerktoegang weer van een ander bedrijf, soms zelfs van een andere Internetprovider.

   De prijs hangt af van wie je kiest (lokaal kunnen inbellen is belangrijk, de telefoonrekening is de grootste kostenpost), en wat voor diensten je precies wilt afnemen; alleen e-mail kost natuurlijk het minste.

   Meer details in een apart document, dat als het goed is bij dit document meekomt, de VVV van Nederlandse Internetproviders. Dat is overigens bij lange na geen uitputtende lijst.

  3. Wie verleent toegang aan bedrijven?

   Internetaansluitingen op grotere schaal, voor bedrijven of instellingen, zijn ook tamelijk gemakkelijk te krijgen; hier geldt dat de prijs sterk afhangt van wie je bent (bedrijf, academische instelling, anderszins), en van de soort en grootte van de aansluiting die je wilt. Veel bedrijven kiezen ervoor om ruimte te huren op de WWW-dienst van een Internetprovider, en de eigen verbinding met het Internet eenvoudig te houden (bv. alleen e-mail). Zie voor details de VVV van Nederlandse Internetproviders.

 5. Welke Nederlandse nieuwsgroepen zijn er?

  In de nl.*-hiërarchie bestaan (gedeeltelijk: bestonden) de volgende nieuwsgroepen:

  nl.actueel.bijlmerramp : Tijdelijke nieuwsgroep over de Bijlmerramp en -enquete.

  BIJLMERCRASH

  • Waarheidsvinding en lessen naar de toekomst +

  Donderdag 22 april 1999 maakt de parlementaire enquetecommissie Meijer haar rapport over de Bijlmerramp openbaar. Voor velen betekent het rapport een eindpunt in een slepend drama, maar tegelijk vormt het rapport pas het begin van een reconstructie, analyse en verwerking van alle bekende en nog onbekende feiten die dan gepresenteerd zullen worden. De tijdelijke nieuwsgroep nl.actueel.bijlmerramp is bedoeld om een actieve bijdrage te leveren aan de verwerking en follow-up's van het rapport:

  -1- de nieuwsgroep is bedoeld om zoveel mogelijk feitelijke informatie te verzamelen en toegankelijk te maken in de vorm van (gedeeltelijke) overname van passages uit het rapport, uit het transcript van de verhoren, uit overige transcripts, krantenartikelen, radio en tv, internet en andere relevante bronnen.

  -2- de groep is tevens bedoeld om slachtoffers, hulpverleners en andere betrokkenen zoals Bijlmerrampkenners, ambtenaren, journalisten de gelegenheid te bieden om aanvullende informatie te geven, en of bekende en nieuwe feiten te duiden. Ook persoonlijke verhalen over hun betrokkenheid zowel tijdens de ramp als in de periode tot en met de verhoren kunnen hier een plek krijgen.

  -3- verder is de groep bedoeld voor alle geinteresseerden en kenners van het dossier over de Bijlmerramp. En ook juist voor al die mensen die door 'de bomen het bos' niet meer hebben gezien.

  • Parallel aan de postings op de nieuwsgroep zal op de site www.xs4all/~djvos de nieuwsgroep worden gevolgd en gearchiveerd, en zal tevens uitgebreidere informatie -ook in de vorm van beeld en geluid- overzichtelijk toegankelijk worden gemaakt.

   Verder wordt gevraagd om *geen* binary's in de groep te posten.

  • Betrokkenen die niet onder hun eigen naam wensen of kunnen posten kunnen reacties met waarborg van strikte anonimiteit sturen naar djvos@xs4all.nl of naar margot@xs4all.nl. -

   Nota bene: nl.actueel.*-nieuwsgroepen worden aangevraagd bij nl-admin, die beslist om de groep aan te maken of niet. Een nl.actueel.*-nieuwsgroep bestaat voor een periode van 1 of 2 maanden, waarna de groep wordt opgeheven.

   NB. Alleen de nl-admin is gemachtigd om newgroup control messages met betrekking tot de nl-hierarchie op Usenet te verspreiden. Dit gebeurt vanaf nl-admin@nic.surfnet.nl

  Ongemodereerd; bestaat sinds 04-05-99

  nl.actueel.kpn-prepay : Bellen zonder beltegoed en andere storingen.

  Actuele nieuwsgroep die bericht over de momenten dat de computer, die zorgt voor de afhandeling van prepaid GSM-gesprekken, is ontkoppeld.

  Gevolg van deze ontkoppeling is de onmogelijkheid om je beltegoed op te waarderen. Daarnaast blijft het beltegoed op de SIM-prepaykaart gelijk. Verder kan er dan niet naar 00- (buitenland) of 09-nummers worden gebeld.

  De newsgroup nl.actueel.kpn-prepay is tijdelijk. Zodra passende maatregelen zijn genomen, is deze groep niet meer nodig.

  De newsgroup nl.actueel.kpn-prepay is ongemodereerd. Uiteraard zijn - net zoals elders in de nl.*-hierarchie - binary's niet toegestaan.

  Nota bene: Voorsteller: Michiel van Dijk E-mail: nl.actueel.gratisbellen@hetnet.hypermart.net

  Het charter van nl.telecom stelt statusmeldingen niet op prijs. De bogus nieuwsgroep alt.nl.gratis.bellen.kpn-prepay voorziet echter in een duidelijke behoefte: in 8 dagen zijn ruim 200 berichten geplaatst.

  Aan het eind van de eerste maand van het bestaan van de newsgroup kan de nl-admin om een maand verlenging worden verzocht. De nl-admin kan deze aanvraag toewijzen of afwijzen. Een tweede verlenging van een maand kan alleen worden aangevraagd wanneer er tevens een reguliere procedure (middels een RFD) voor een 'gewone' nieuwe nl-newsgroup is gestart. Na drie maanden is het voor de tijdelijke newsgroup definitief afgelopen.

  NB. Alleen de nl-admin is gemachtigd om newgroup control messages met betrekking tot de nl-hierarchie op Usenet te verspreiden. Dit gebeurt vanaf nl-admin@nic.surfnet.nl

  Ongemodereerd; bestaat sinds 11-06-99

  nl.announce : Aankondigingen conferenties, cursussen, enz.

  Aankondigingen van conferenties, seminars, symposia, cursussen, etc., FAQ's, mededelingen m.b.t. net-resources en andere nuttige berichten van algemeen belang. Deze nieuwsgroep is gemodereerd.

  Moderator: nl-announce@nl.uu.net (vinces@xs4all.nl, thijs@kinkhorst.com); bestaat sinds 12-09-95

  FAQ: http://www.xs4all.nl/~vinces/nl.announce-FAQ.html

  Follow-ups gaan naar een andere nieuwsgroep. De moderators zijn Vincent Schönau en Thijs Kinkhorst. Zie verder het artikel "Welkom in nl.announce" dat regelmatig gepost wordt in nl.announce.

  nl.architectuur : Informatie- en discussieplatform over architectuur.

  Informatie en discussieplatform van en over Nederlandse architecten, stedebouwers,landschapsarchitecten, architectuurinstellingen, architectuurscholen,overheidsinstellingen en verwante groepen en partijen. Bestemd voor zakelijke en culturele informatieuitwisseling tussen architecten, instellingen, overheden, opdrachtgevers, studenten en cultureel geinteresseerden.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 17-09-96

  nl.auto : Aankondigingen, modellen, techniek, tips en discussie.

  nl.auto is een groep voor autoliefhebbers; rijders, knutselaars en professionals. In deze groep kan gesproken worden over: nieuwe modellen, nieuwe ontwikkelingen, autotechniek, verkeersregels, autoshows, etc.

  Deze groep is nadrukkelijk NIET bedoeld voor TE KOOP AANGEBODEN dan wel TE KOOP GEVRAAGD, want dit soort berichten horen thuis in de newsgroup nl.markt.vervoer, ook zijn hiervoor speciale WWW-pagina's beschikbaar

  Ongemodereerd; bestaat sinds 07-04-97

  nl.belastingen : Over belastingen, nut, problemen, bezwaren, enz.

  De groep nl.belastingen is bedoeld voor het bespreken van fiscale onderwerpen. Hierbij valt o.a. te denken aan: BTW / omzetbelasting, inkomstenbelasting, vermogensbelasting, loonbelasting, successiebelasting, schenkingsbelasting, overdrachtsbelasting, de belastingwet, jurisprudentie, rechtsbescherming, het aanslagbiljet, OZB, wegenbelasting, beurs, beursbelasting, assurantiebelasting, bezwaarschrift, beroepschrift en hulp worden gevraagd bij het invullen van het aangifteformulier.

  De groep is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het adverteren en promoten van bedrijven

  Ongemodereerd; bestaat sinds 05-04-97

  nl.beurs : Over beurszaken in het algemeen.

  nl.beurs dient voor discussies over algemene beurszaken. Hierbij kan gedacht worden aan geldzaken, maar ook aan aandelen, opties, koersen, valutamarkten, enz.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 24-04-96

  nl.burgerrechten : Informatiemaatschappij en burgerbelangen.

  Discussies over burgerrechten, waarbij de nadruk ligt op de gevolgen van de opkomende informatiemaatschappij.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 27-06-95

  Voortgekomen uit de Digitale Burgerbeweging Nederland.

  nl.comp.crypt : Over cryptografie/cryptanalyse.

  Ongemodereerde groep voor vragen, antwoorden, en discussie over cryptografie en cryptanalyse, en, voor zover niet beter op zijn plaats in andere groepen, over de politiek met betrekking tot cryptografie. Ook digicash valt hieronder. Binary's zijn niet toegestaan, met uitzondering van (pgp-) signature-blokken, voor zover het eigenlijke bericht leesbaar ascii is. Publieke sleutels, en gecodeerde berichten zijn niet toegestaan, aangezien goede alternatieven voor de verspreiding daarvan bestaan. Kruisposten naar andere nl.* groepen wordt afgeraden.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 29-04-97

  nl.comp.games : Discussies en aankondigingen over computerspellen.

  nl.comp.games is een ongemodereerde nieuwsgroep bedoeld voor discussies en aankondingen voor computerspellen en aanverwante zaken zoals kali-servers. Zij is niet bedoeld voor het plaatsen van cracks of andersoortige bestanden.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 04-11-96

  nl.comp.games.quake : Discussie-/informatiepunt voor quake-spelers.

  Deze nieuwsgroep is bedoeld ter verbetering van de communicatie tussen de nederlandse quake-spelers. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • het bekendmaken van toernooien/LAN-party's.
  • het zoeken van spelers naar Clans en vice versa.
  • discussies over alles wat met quake te maken heeft.
  De nieuwsgroep zal niet gemodereerd worden. Het is niet de bedoeling dat er binary's gepost worden.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 28-05-97

  nl.comp.grafisch : Over grafisch ontwerp en bewerking.

  nl.comp.grafisch is een ongemodereerde nieuwsgroep met betrekking tot grafisch ontwerp en -bewerking op de computer. In de groep is ruimte voor het stellen van vragen en voeren van discussies over grafische programma's, grafische bestandsformaten, speciale effecten, technieken, animaties, raytracing, video-editing, specifieke hardware etc.

  Het is uitdrukkelijk niet toegestaan binary's in deze nieuwsgroep te posten

  Ongemodereerd; bestaat sinds 28-02-99

  nl.comp.hardware : Over hardware in de meest algemene zin.

  Dit is een ongemodereerde groep voor vragen en discussies over hardware in de meest algemene zin. Hierbij kun je denken aan computers en onderdelen. Het is niet de bedoeling hier hardware aan te bieden of commerciele aankondigingen te doen. Het is niet de bedoeling om naar andere nl.comp.* groepen te kruisposten. Als er een meer gespecialiseerde groep is voor jouw vraag of discussie, gebruik die dan.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 07-04-97

  nl.comp.isdn : Vragen en antwoorden over ISDN.

  In deze newsgroup kunnen de diverse aspecten van ISDN besproken worden. Hierbij kunnen zaken aan de orde komen als b.v. de kosten van aanleg, de hardware, de installatieperikelen, het gebruik van ISDN op het Internet, enzovoorts

  Ongemodereerd; bestaat sinds 12-12-96

  nl.comp.os.linux : Nederlandstalige discussies over LINUX.

  In deze newsgroup kan vrijelijk worden gediscussieerd over Linux. Hieronder wordt verstaan: alle vragen en/of opmerkingen die gaan over het operating systeem Linux of het toepassen van software of hardware in samenwerking met Linux. Uiteraard gelden in deze newsgroup ook de normale fatsoensregels met betrekking tot taalgebruik en netiquette.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 04-06-96

  FAQ: http://pi0959.kub.nl/Paai/linux.txt

  nl.comp.os.linux.discussie : Alle niet-technische zaken rond Linux.

  In nl.comp.os.linux.discussie kunnen alle berichten over maatschappelijke en andere niet-technische ontwikkelingen rond Linux bediscussieerd worden. Technische vragen horen per definitie niet in deze newsgroup thuis; nieuwsberichten rond Linux over het algemeen wel

  Ongemodereerd; bestaat sinds 04-04-99

  nl.comp.os.linux.installatie : Het installeren van Linux.

  In nl.comp.os.linux.installatie kunnen alle vragen gesteld worden die te maken hebben met het (meestal voor de eerste keer) installeren van Linux. Dat wil zeggen dat vanaf het moment van hardware-aankoop (wat kan ik het beste kopen?) via distributie-keuze, eerste installatie- problemen tot eenvoudige configuratievragen in deze newsgroup gesteld kunnen worden. Alle overige vragen horen (voor zover de charter van toepassing is) thuis in nl.comp.os.linux

  Ongemodereerd; bestaat sinds 18-04-99

  nl.comp.os.ms-windows : Alles wat betrekking heeft op Microsoft Windows.

  In deze nieuwsgroep passen alle berichten die betrekking hebben op (een versie van) het besturingssysteem Microsoft Windows. De groep is geschikt voor vragen, aankondigingen, discussies etc. Het posten van zgn. binaries is niet toegestaan. Ook ligt het niet in de bedoeling dat er gekruispost wordt met nl.comp.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 12-12-96

  nl.comp.os.os2 : Alles wat met OS/2 te maken heeft.

  nl.comp.os.os2 is een nieuwsgroep waarin alles besproken kan worden wat met IBM OS/2 (zowel Warp als eerdere versies) te maken heeft. Het is dus niet de bedoeling dat er flamewars ontstaan over voors en tegens van andere besturingssystemen.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 18-03-97

  nl.comp.overig : Discussies over computers etc.

  In nl.comp.overig kunnen alle computer-gerelateerde zaken besproken worden die niet al ergens anders in de nl.comp.* groepen aan bod komen. Advertenties van welke vorm dan ook horen thuis in nl.markt.comp. Crossposten met andere nl.comp.* groepen wordt afgeraden en is in verreweg de meeste gevallen onterecht. Het posten van bestanden ("binary's") is, evenals in de rest van de nl.* hierarchie, niet toegestaan.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 19-12-97

  FAQ: http://www.kinkhorst.com/usenet/nl.comp.html

  Bedoeld als voortzetting van nl.comp.

  nl.comp.programmeren : Discussies en vragen over programmeren.

  In deze groep kunnen vragen gesteld en beantwoord worden over programmeerkwesties betreffende alle bestaande programmeertalen. Ook kan er gediscussieerd worden over niet-programmeertaal-specifieke kwesties, zoals ontwerp, aanpak, standaarden, voor- en nadelen van bepaalde programmeertalen, algemene routines, oefeningen, ideeen, enz. Aankondigingen van nieuwe programma's, voor de programmeer-wereld of door 'de mensen thuis' zelf gemaakt, kunnen hier ook worden gepost. Voor programmeertaal-specifieke vragen is het gewenst in het Subject aan te geven over welke programmeertaal de vraag gaat.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 03-03-97

  FAQ: http://www.xs4all.nl/~sypkens/ncp.html

  nl.comp.sys.mac : Apple Macintosh hardware en software.

  In nl.comp.sys.mac kan je over Apple, Apple Macintosh, Macintosh-klonen en -randapparatuur:

  • hardware en software bespreken;
  • problemen en oplossingen posten;
  • nieuwtjes en geruchten posten;
  • onder voorwaarden advertenties plaatsen.

   Advertenties dienen in de Subject-regel te beginnen met TK, TKG of RUILEN. Bedrijven mogen ook hun producten aankondigen, vermits:

  • het direct gerelateerd is aan het onderwerp van de groep;
  • het beperkt blijft tot een enkele bescheiden posting;
  • de Subject-regel begint met het woord: Commercieel:

  Ongemodereerd; bestaat sinds 03-03-96

  FAQ: http://huizen.dds.nl/~rrr/nlmac.html

  nl.culinair : Voor lekkerbekken en smulpapen!

  Deze nieuwsgroep is bedoeld voor discussies over lekker eten en alles wat daar mee samenhangt, dus niet alleen kunnen fantas- tische recepten hier gepost worden, maar ook allerlei tips over eethuisjes waar verschrikkelijk lekkere gerechten te nuttigen zijn.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 11-07-95

  FAQ: http://www.hermans.org/culinair/

  Met uiteraard de FAB (Frequently Asked Beverages), FAR (Frequently Asked Culinaires) en FAC (Frequently Asked Restaurants), samengesteld door Bjorn Hermans.

  nl.doe-het-zelf : Over het zelf klussen, repareren & knutselen.

  nl.doe-het-zelf gaat over het klussen, knutselen, repareren en bouwen in en om het huis. Inclusief elektrotechniek maar exclusief computerhardware.

  Particulieren mogen spullen te koop aanbieden of vragen door berichten te posten met resp. TKA: of TKG: in de subject-regel. Het verdient de voorkeur dat bedrijven zich in de discussie mengen en adviezen posten en door goodwill klanten trekken in plaats van louter reclame te maken met aanbiedingen zonder zich om de nieuwsgroep te bekommeren. Commerciele postings zijn niet toegestaan.

  nl.doe-het-zelf is ongemodereerd

  Ongemodereerd; bestaat sinds 26-07-98

  nl.eeuwig.september : Baken in een woelige zee van postings.

  Een newsgroup voor verwante en niet-zo-verwante geesten; 'netcultuur, tegen de verdrukking in, een vrijhaven voor spitsvondigheid, humor, diepgaande discussies, het beleven en belijden van emoties, openheid, eerlijkheid, kortom: alles wat mensen zoal bezighoudt. Wel is het zo dat andere groepen eerder een direct bruikbaar antwoord op een vraag zullen leveren. Een voorbeeld ter illustratie: in elk willekeurig gezelschap zul je op een vraag over belastingen ongetwijfeld vele adviezen krijgen, maar misschien had je toch beter de belastinggids of belastingtelefoon kunnen raadplegen. Post daarom berichten die evengoed in een andere newsgroup gepost hadden kunnen worden liever naar die andere group. Ook al kan het in een uitzonderingsgeval een goede reden hebben, crossposten naar nl.eeuwig.september duidt doorgaans op een misverstand. Het kan immers in andere newsgroups leiden tot onwelkome threads met alle overlast van dien. De enige manier om nl.eeuwig.september echt te leren kennen, is je bakens verzetten en er op bezoek gaan.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 30-09-96

  FAQ: http://www.xs4all.nl/~txtbreed/eternal.htm

  Deze nieuwsgroep is mede opgericht ter 'ontlasting' van nl.misc, in de hoop dat de laatste beter bruikbaar zou worden voor ander verkeer.

  nl.eeuwig.zonde : Oorspronkelijke postings voor een kritisch publiek.

  Een newsgroup om Usenetcultuur de ruimte te geven en te stimuleren. De typische lezer is een veeleisende Usenetgebruiker, die verwend en verrast wil worden met oorspronkelijke postings. Zulke postings mag de lezer in nl.eeuwig.zonde verwachten. Wie zich hier begeeft, bedenke zich dan ook: u schrijft voor een kritisch publiek en - pazzop - misschien wel voor de eeuwigheid

  Ongemodereerd; bestaat sinds 28-02-99

  nl.erotiek.bdsm : Bondage, Discipline en SadoMasochisme.

  Deze nieuwsgroep dient voor nieuws en discussies over alles wat te maken heeft met Bondage, Discipline en SadoMasochisme, maar ook fetisjisme, spanking, luierliefhebbers, en safe sex.

  Mogelijke onderwerpen die besproken kunnen worden: Ervaringen, verhalen, technieken, materialen, bijeenkomsten, feesten, lezingen, agenda's, organisaties, literatuur, film, foto, kunst, etc., alles in het kader van BDSM, met name maar niet exclusief gericht op de Nederlandse situatie.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 03-03-96

  nl.erotiek.contact : Voor het leggen/uitwisselen van erotische contacten.

  Deze nieuwsgroup is uitsluitend bedoeld voor het leggen en/of uitwisselen van erotische contacten. Het is niet toegestaan binary's te plaatsen. Het is niet toegestaan te crossposten naar andere groepen. Messages die wel gecrosspost worden, worden door NoCeM- messages gerapporteerd met advies deze niet te lezen. Wie meer wil weten over NoCeM, kan terecht op: http://www.nocem.org

  Ongemodereerd; bestaat sinds 30-08-98

  nl.erotiek.overig : Voor alles op erotisch gebied.

  Deze nieuwsgroup is uitsluitend bedoeld voor het plaatsen van berichten die anderszins niet in de nl.erotiek.* hierarchie onder te brengen zijn

  Ongemodereerd; bestaat sinds 30-08-98

  nl.fiets : Alles wat met de fiets en het fietsen te maken heeft.

  Alles wat te maken heeft met de fiets (het onderhoud, de techniek, het ontwerp, de markt), het fietsen (de sensatie, de recreatie, het verkeer, de fietsforensen, de fietsende kinderen, het cultuurfenomeen) en aanverwante zaken (de organisaties, de politiek, fietsendiefstal).

  Ongemodereerd; bestaat sinds 11-07-96

  FAQ: http://huizen.dds.nl/~rrr/nlfiets.html

  nl.financieel.euro : Discussie over de nieuwe Europese munt, de euro.

  Deze groep biedt ruimte voor breed georienteerde discussies over de euro (de nieuwe Europese munt) en aanverwante zaken. U kunt denken aan bankzaken, politiek, sociale gevolgen, economische gevolgen, maatschappelijke gevolgen, eisen, software, archivering, administratieve zaken, voor- en nadelen, actuele gebeurtenissen, oplossingen, ideeen en dergelijke. Het posten van afbeeldingen (binary's) is, zoals in de gehele nl.*- hierarchie, niet toegestaan.

  Als na de invoering in 2002 de behoefte aan deze groep vervalt (wat zal blijken uit de activiteit in de groep), zal de opheffing ervan bediscussieerd worden op eenzelfde wijze als de totstandkoming: middels een RFD en CFV. De voorwaarden zullen te zijner tijd (2004/2005) in de discussie worden vastgesteld of er wordt gebruik gemaakt van mogelijk tot stand gekomen richtlijnen.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 28-02-99

  nl.foto : Kennis, discussie en markt over fotografie.

  • Discussieren over fotografie
  • Kennisuitwisseling over fotografie en fotografische technieken
  • Nieuws over beurzen e.d.
  • Nieuws over nieuwe fotoapparatuur en digitale technieken
  • Verkoop van foto, doka en digitale apparatuur

  Ongemodereerd; bestaat sinds 18-03-96

  nl.gezondheid.alt-genezen : Over alternatieve geneeswijzen.

  nl.gezondheid.alt-genezen is een ongemodereerde nieuwsgroep die ruimte wil bieden voor het uitwisselen van informatie en discussie met betrekking tot alternatieve geneeswijzen.

  Het doel is het delen en leren van persoonlijke ervaringen en behandelmethoden, het voeren van inhoudelijke discussies en het verstrekken van informatie aan eenieder die belangstelling heeft voor alternatieve geneeswijzen. Tevens kunnen in de nieuwsgroep verzoeken om behandeling worden geplaatst, evenals resultaten van deze of eerdere behandelingen.

  Aangezien reguliere en alternatieve geneeswijzen elkaar goed kunnen aanvullen, is inbrenging uit de reguliere geneeswijze zeker welkom. Deze nieuwsgroep staat verder open voor alle vormen van alternatief genezen.

  Net als in de gehele nl.*-hierarchie is het ook in deze nieuwsgroep niet toegestaan binary's te posten. Commerciele berichten zijn niet gewenst

  Ongemodereerd; bestaat sinds 08-03-99

  nl.gezondheid.medisch : Over gezondheid, ziekte en behandeling.

  nl.gezondheid.medisch is een ongemodereerde nieuwsgroep over de geneeskunde. Discussies over ziekten en de behandeling daarvan door de verscheidene medische specialisten zoals b.v. de specialisten in het ziekenhuis (oogarts, orthopeed, cardioloog, neuroloog... enz), huisarts, tandarts... enz. Voor zowel patienten als werkers in de gezondheidszorg

  Ongemodereerd; bestaat sinds 10-05-98

  nl.gezondheid.psychiatrie : Voor lotgenotencontact, nieuws en discussie.

  De nieuwsgroep 'nl.gezondheid.psychiatrie' beoogt een forum te bieden voor het uitwisselen van ervaringen voor mensen die in aanraking zijn (geweest) met de psychiatrie. De nieuwsgroep is er voor het uitwisselen van tips en trucs in het omgaan met psychische problemen en/of een psychiatrisch verleden. Daarnaast is er de mogelijkheid om nieuws op het gebied van psychiatrie mee te delen en te discussieren over geestelijke gezondheidszorg, behandelmethoden, beleid in de psychiatrie, etc

  Ongemodereerd; bestaat sinds 05-03-97

  nl.gezondheid.voeding : Alle gezondheidsaspecten van voeding.

  Deze newsgroup wil een platform bieden voor het uitwisselen van recepten, tips en ervaringen, alsook voor het voeren van discussies over opvattingen, theorieen en dieten met betrekking tot de gezondheidsaspecten van voeding. Te denken valt aan: vegetarisme, veganisme, het Moermandieet, het Montignacdieet, Fit For Life, het Zonedieet, sportdieten, en -- voor zover om gezondheidsredenen -- afslankdieten. Ook discussies over voedselallergieen zijn welkom.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 04-11-97

  nl.handicap : Bespreken van alle aspecten verbonden aan een handicap.

  De groep is bedoeld voor discussie over het leven met een handicap. Er kunnen discussies plaatsvinden over dagelijkse problemen, aanpassingen, speciaal onderwijs, voorzieningen, seksualiteit, sport, etc. De groep is bedoeld voor mensen met een handicap, mensen uit de zorg (professioneel of in opleiding), familie van mensen met een handicap en andere belangstellenden

  Ongemodereerd; bestaat sinds 25-11-98

  nl.hobby.elektronica : De elektronica als hobby.

  nl.hobby.elektronica is een ongemodereerde nieuwsgroep voor de elektronicahobbyist. Discussies over de theoretische achtergronden van de elektronica, de werking en de reparatie van elektronische apparatuur en het zelf bouwen van elektronische schakelingen aan de hand van schema's. Net als in geheel nl.* is het posten van binary's verboden, deze kunnen bijvoorbeeld op homepageruimte geplaatst worden. Advertenties zijn ook niet toegestaan, deze dienen in de nl.markt.* hierarchie geplaatst te worden. Eventueel komt hiervoor nog een nl.markt.elektronica

  Ongemodereerd; bestaat sinds 17-01-99

  nl.hobby.verzamel.algemeen : Verzamelaarsforum.

  nl.hobby.verzamel.algemeen is een ongemodereerde newsgroup waarin alle aspecten van het verzamelen in NL ter tafel kunnen worden gebracht.

  nl.hobby.verzamel.algemeen is opgezet voor zowel de hobbyist als de professioneel bij het verzamelen betrokken personen.

  nl.hobby.verzamel.algemeen is NIET in eerste instantie bedoeld als markt voor verzamelspullen, al worden vraag- en aanbod-postings niet bij voorbaat uitgesloten. Mocht een behoefte aan een nl-verzamelmarkt op Usenet bestaan, dan zal er een RFD voor een afzonderlijke newsgroup worden ingediend.

  Aard van de postings:

  In principe worden alle postings die betrekking hebben op het gebied van verzamelen toegestaan.

  Bijvoorbeeld:

  • specifieke vragen over het verkrijgen van bepaalde verzamelobjecten;
  • vragen over opbergwijze en onderhoud van verzamelobjecten;
  • aankondigingen van ruilbeurzen, veilingen e.d.;
  • verzoeken voor het ruilen van verzamelspullen;
  • oproepen voor het vinden van medeverzamelaars van bepaalde objecten.

  Ongewenst zijn in nl.hobby.verzamel.algemeen: binary's; postings met uitsluitend een commerciele inhoud

  Ongemodereerd; bestaat sinds 25-11-98

  nl.hobby.verzamel.postzegels : Postzegelverzamelaarsforum.

  nl.hobby.verzamel.postzegels is een ongemodereerde newsgroup waarin alle aspecten van het verzamelen van postzegels in NL ter tafel kunnen worden gebracht.

  nl.hobby.verzamel.postzegels is opgezet voor zowel de hobbyist als de professioneel bij het verzamelen van postzegels betrokken personen.

  nl.hobby.verzamel.postzegels is NIET in eerste instantie bedoeld als markt voor verzamelspullen, al worden vraag- en aanbod-postings niet bij voorbaat uitgesloten. Mocht een behoefte aan een nl-verzamelmarkt op Usenet bestaan, dan zal er een RFD voor een afzonderlijke newsgroup worden ingediend.

  Aard van de postings:

  In principe worden alle postings die betrekking hebben op het gebied van verzamelen van postzegels toegestaan.

  Bijvoorbeeld:

  • specifieke vragen over het verkrijgen van bepaalde aan
  postzegels gerelateerde verzamelobjecten;
  • vragen over opbergwijze en onderhoud van postzegels;
  • aankondigingen van ruilbeurzen, veilingen e.d.;
  • verzoeken voor het ruilen van postzegels e.d.;
  • oproepen voor het vinden van mede-verzamelaars van bepaalde
  aan postzegels gerelateerde verzamelobjecten.

  Ongewenst zijn in nl.hobby.verzamel.postzegels: binary's; postings met uitsluitend een commerciele inhoud

  Ongemodereerd; bestaat sinds 25-11-98

  nl.huisdier.algemeen : Praat- en discussiegroep voor baasjes en vrouwtjes.

  nl.huisdier.algemeen is een ongemodereerde discussiegroep over het houden van gedomesticeerde dieren. Mogelijke onderwerpen van discussie en gesprek kunnen zijn: verzorging, gezondheid en ziekte, fokken, eigenaardigheden, belevenissen, kameraadschap, opvoeding en training, gezelligheid en dieren- liefde. Onwelkom in de groep zijn commerciele advertenties, op de eenmalige aankondiging van nieuwe producten of diensten na, onder vermelding van COMMERCIEEL in het subject

  Ongemodereerd; bestaat sinds 16-03-98

  nl.hulpdiensten.brandweer : Over alles wat met de brandweer te maken heeft.

  De ongemodereerde nieuwsgroep nl.hulpdiensten.brandweer biedt een platform voor het bespreken van alle aspecten die met het brandweerwezen te maken heeft. De discussies kunnen gaan over allerlei onderwerpen die met het brandweerwezen te maken hebben.

  Commerciele postings zijn ongewenst. Het posten van binary's is net als in de gehele nl.*- hierarchie niet toegestaan

  Ongemodereerd; bestaat sinds 14-03-99

  nl.humor : Podium voor alles wat humoristisch is.

  In nl.humor is ruimte voor:

  • moppen
  • grappige anekdotes
  • komische citaten
  • taalhumor.

  Niet welkom zijn:

  • klachten
  • scheldpartijen
  • gezeur
  • persoonlijke beledigingen
  • commerciele boodschappen
  • alles wat niet grappig is.

  Wie klachten heeft over het grappigheidsgehalte van artikelen in nl.humor, wordt verzocht zelf iets leukers te posten

  Ongemodereerd; bestaat sinds 05-05-98

  nl.internet.algemeen : Discussie over Internet in Nederland.

  Discussies over alle mogelijke onderwerpen die met Internet (in Nederland) te maken hebben zoals:

  • de Nederlandse politiek en Internet
  • Internet en wetgeving
  • Internet in de media
  • groei van het Internet
  • Internet en bedrijfsleven
  • Internet en censuur
  • Internet en ethiek
  • klant en provider etc.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 15-04-96

  nl.internet.irc : De Nederlandstalige IRC-wereld.

  Discussies over alle mogelijke onderwerpen die met de Nederlandstalige IRC-wereld te maken hebben, met name informatie die specifiek voor Nederland interessant is, zoals: IRC-Channels, (newbie)vragen over IRC, IRC-software, IRC-roBOTs, IRC-scripts, WWW-pagina's voor IRC-ers, aankondigingen voor IRC-feesten enz.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 23-03-97

  FAQ: http://www.sci.kun.nl/thalia/irc/irc_nl.html

  Achtergrond: Op 28 mei 1996 werd een "RFD naamswijziging nl.irc" gestart, op 18 juni 1996 werd een "CFV nl.internet.irc" gestart, waarvan de uitslag op 8 juli 1996 negatief bleek te zijn. Op 1 januari 1997 werd een "RFD hernoeming nl.irc naar nl.internet.irc" gestart, op 19 januari 1997 werd een "CFV hernoeming nl.irc naar nl.internet.irc" gestart, op 11 februari 1997 werd de uitslag gepost. De newgroup message is verstuurd op 23 maart 1997.

  nl.internet.misbruik : Over misbruik van het Internet.

  nl.internet.misbruik gaat over misbruik van het Internet en andere netwerken die gedeeltelijk onder het Internet vallen, zoals Usenet. Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Wat is misbruik?
  • Usenet spam (en -cancels)
  • Ongevraagde bulk-e-mail
  • IRC-flooding
  • Cancelnormen en -conventies
  • Wat is er te doen tegen spam en spammers?
  • Bij wie is er te klagen over spam en spammers?

  Ongemodereerd; bestaat sinds 31-03-97

  nl.internet.providers : Over de toegang tot Internet.

  nl.internet.providers is een ongemodereerde nieuwsgroep waarin ruimte wordt geboden voor discussies, ervaringen en aankondigingen van en over Internetproviders. De nieuwsgroep is een platform voor postings over providers die toegang tot het Internet verschaffen. Het is providers niet toegestaan om prijzenoorlogen te voeren of te starten. Postings zoals: "Nu maar voor x gulden op het Internet" of "Speciale aanbieding voor lezers van deze groep" en andersoortige advertenties zijn niet toegestaan. Persberichten zoals "Xs4All en Tip gaan fuseren" of "Worldonline opent nieuw inbelpunt in Peking", zijn daarentegen wel van harte welkom. Ook in deze groep horen geen binary's thuis.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 27-10-97

  nl.internet.welkom : Startpunt voor beginners op internet.

  nl.internet.welkom is bedoeld als uitgangspunt voor iedereen die net komt kijken op Internet. Internet wordt hier in de breedste zin van het woord bedoeld; dus inclusief Usenet.

  nl.internet.welkom is een gemodereerde groep. Geplaatst worden informatieve Nederlandstalige documenten die gebruikers helpen met Internet te leren omgaan, zoals bijvoorbeeld VVV's (veel voorkomende vragen en antwoorden) of FAQ's (frequently answered questions). Vragen over Internet dienen te worden gesteld in nl.internet.algemeen. Ook commerciele berichten worden geweerd. Deze moderatie moet zorgen dat de VVV's altijd goed te vinden zijn.

  De moderator beoordeelt berichten op bovengenoemde criteria en legt aan de poster van een afgewezen bericht uit waarom het niet geplaatst wordt. Followups gaan standaard naar nl.internet.algemeen.

  Providers wordt geadviseerd deze groep in het basispakket voor nieuwe gebruikers op te nemen.

  Moderator: nl-internet-welkom-moderator@nl.uu.net (koef@IAEhv.nl); bestaat sinds 12-11-97

  nl.internet.www.announce : Voor nieuwe en aangepaste homepages.

  nl.internet.www.announce is een ongemodereerde groep voor aankondigingen van nieuwe en aangepaste homepages. De groep is niet bedoeld voor commerciŽle advertenties of het posten van bestanden. Het is wel toegestaan constructief commentaar te geven op de homepages welke worden genoemd in nl.internet.www.announce

  Ongemodereerd; bestaat sinds 15-06-98

  nl.internet.www.ontwerp : Over het ontwerpen van www-pagina's.

  Deze nieuwsgroep is bestemd voor het bespreken van allerlei zaken betreffende het ontwerpen van www-pagina's en alle aanverwante zaken. Hierbij valt te denken aan de volgende onderwerpen:

  • Vragen, antwoorden en discussies over het ontwerpen van www-pagina's in het algemeen.
  • Vragen, antwoorden en discussies m.b.t. HTML.
  • Vragen, antwoorden en discussies m.b.t. scripts.
  • Discussie over de faciliteiten voor www-pagina's bij providers.
  • Discussies over nieuwe mogelijkheden (multimedia, VRML, JAVA etc.).
  • Discussies over (nieuwe) HTML-editors.
  • Discussies over (nieuwe) WEB-browsers en hun HTML-ondersteuning.
  • Plaatsen waar men www-pagina's en of HTML-code controleert en de werkwijze daarvan.

   Deze groep maakt deel uit van de nl.internet-hierarchie. Het is niet de bedoeling dat er wordt gekruispost met andere nl.internet-groepen. Posters in deze groep worden geacht zich te gedragen zoals gangbaar is binnen de nl-hierarchie. Deze groep is een ongemodereerde nieuwsgroep.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 07-04-97

  FAQ: http://come.to/niwo

  nl.juridisch : Discussiegroep voor leken en deskundigen.

  nl.juridisch is een ongemodereerde nieuwsgroep over recht. Discussies over de wet en de praktijk van het recht voor zowel leken als deskundigen

  Ongemodereerd; bestaat sinds 13-06-98

  nl.kunst.film : Filmrecensies, aankondigingen, scenario's en discussie.

  In deze nieuwsgroep over film kan je:

  • je filmervaringen delen met andere filmliefhebbers;
  • recencies lezen, posten en bediscussieren;
  • aankondigingen van vertoningen in het land lezen;
  • nieuws over/van festivals, nieuwe releases, ed. lezen;
  • vragen of iemand een videokopie heeft van je favoriete film;
  • je ideeen voor jouw eigen meesterwerk laten beoordelen;
  • goede plekken op het internet voor filmliefhebbers geven en lezen;
  • alle andere zaken die met film te maken hebben kwijt.

  Commerciële berichten van bedrijven mogen in de groep gepost worden mits:

  • duidelijk herkenbaar door het woord COMMERCIEEL in de subject regel;
  • het direct verband houdt met het onderwerp van nl.kunst.film.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 04-02-96

  FAQ: http://huizen.dds.nl/~rrr/nlfilm.html

  nl.kunst.literatuur : Met en over literatuur.

  nl.kunst.literatuur is voor:

  • Artikelen over literatuur:
   • Nederlands of vertaald naar het Nederlands
   • anderstalige literatuur, als deze niet goed in een andere literatuur-nieuwsgroep, zoals rec.arts.books, past.
  • Literatuur zelf (korte verhalen, gedichten)
  • Boekbesprekingen (graag met "BESPREKING" in het subject)
  • Aankondigingen betreffende literatuur:
   • nieuwe boeken of uitgaven
   • literatuur-tijdschriften (nieuwe tijdschriften of inhoudsopgaves van bestaande)
   • literatuur-evenementen
   • websites over literatuur (maximaal eens per 3 maanden per website)
  • Zoektochten naar al dan niet beroemde citaten en publicaties (graag met GEZOCHT in het subject)
  • Taalhumor

   En niet voor:

  • Commerciele berichten, tenzij vallend onder "Aankondigingen" hierboven, en dan nog dient "COMMERCIEEL" in het subject te staan. Een bericht wordt als commercieel beschouwd als de poster er financieel belang bij heeft.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 29-04-97

  FAQ: http://www.xs4all.nl/~onnoz/literatuur/

  nl.kunst.literatuur.podium : Podium voor zelfgeschreven werk.

  nl.kunst.literatuur.podium is voor:

  • Het plaatsen van zelfgeschreven proza en poŽzie.
  • Reacties op in nl.kunst.literatuur.podium geplaatst werk, liefst met een kritisch, opbouwend karakter.
  • Verwijzingen naar internetpagina's met eigen werk.
  • Bijvoorbeeld korte verhalen of gedichtenseries die te lang zijn voor

   nl.kunst.literatuur.podium

  • Meldingen van of over literaire internetsites, literaire evenementen of literaire wedstrijden voor zover er een raakvlak bestaat met zelf schrijven.

   nl.kunst.literatuur.podium is niet voor:

  • CommerciŽle berichten
  • Een bericht wordt als commercieel beschouwd als de poster er financieel belang bij heeft

  Ongemodereerd; bestaat sinds 27-12-98

  nl.kunst.sf+fantasy : Sciencefiction en fantasy.

  Het bieden van een platform voor discussie en uitwisseling van informatie over sciencefiction en fantasy.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 04-08-97

  nl.kunst.theater : Alles over theater.

  De nieuwsgroep gaat over alle aspecten van theater. Met name valt daarbij te denken aan:

  • behandelen van onderwerpen die het maken van theater betreffen
  • discussies tussen theatermakers
  • recensies over toneel, musical, opera, cabaret, dans, enzovoort
  • aankondigingen van voorstellingen
  • signaleren van ontwikkelingen in het theater, binnenlands en buitenlands
  • schrijven over literatuur die over theater gaat
  • plaatsen van vacatures door theatermakers en theaters
  • discussie over theaterarchitectuur
  • bespreken technische ontwikkelingen in het theatervak
  • discussie over cultuurpolitieke ontwikkelingen die de podiumkunsten betreffen
  • schrijven over management van gezelschappen en theater

  Ongemodereerd; bestaat sinds 16-05-99

  nl.markt.banen : Vraag en aanbod van banen.

  In deze groep kan iedereen zijn open sollicitaties kwijt, alsmede advertenties van bedrijven die mensen zoeken. Het gaat hier over werk in elke sector.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 11-07-95

  nl.markt.comp : Computergerelateerde aan-/verkoop, huur, ruil en handel.

  nl.markt.comp is een nieuwsgroep bestemd voor alle soorten aankoop, verkoop, huur, ruil en handel voor wat betreft computers, computeronderdelen, -boeken, -accessoires en andere computergerelateerde zaken.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 10-10-96

  nl.markt.elektronica : Elektronicagerelateerde aan-/verkoop, huur, enz.

  nl.markt.elektronica is een nieuwsgroep bestemd voor alle soorten aankoop, verkoop, huur, ruil en handel voor wat betreft alle soorten elektronische apparatuur: zowel huis-, tuin- en keukenapparatuur (tv's, radio's, hifi-apparatuur etc.) als elektronicaonderdelen (printplaten, IC's etc.) en andere elektronicagerelateerde zaken. De computerhardwaregerelateerde zaken bij voorkeur in nl.markt.comp

  Ongemodereerd; bestaat sinds 17-01-99

  nl.markt.freelance : Vraag en aanbod van freelance-opdrachten.

  nl.markt.freelance is bedoeld voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod van freelance-opdrachten. Onder 'freelancer' wordt verstaan: iemand die zijn beroep uitoefent als zelfstandig ondernemer, eventueel in de vorm van een klein bedrijf met enkele vennoten of firmanten.

  In nl.markt.freelance kunnen freelancers zichzelf voorstellen en hun beschikbaarheid bekend maken. Opdrachtgevers kunnen aangeven welke opdrachten zij beschikbaar hebben of wat voor freelancer zij zoeken. Verder is discussie mogelijk over het werken als en het werken met freelancers, voor zover die discussie niet beter gevoerd kan worden in een andere nieuwsgroep zoals nl.juridisch of nl.belastingen.

  nl.markt.freelance is nadrukkelijk niet bedoeld voor vraag een aanbod van kortlopende, tijdelijke of vaste dienstverbanden, detachering etc. Daarvoor is nl.markt.banen bedoeld. Kruisposten tussen nl.markt.banen en nl.markt.freelance is niet gewenst.

  nl.markt.freelance is ongemodereerd

  Ongemodereerd; bestaat sinds 03-01-99

  nl.markt.muziek : Muziekgerelateerde aan-/verkoop, huur, ruil en handel.

  nl.markt.muziek is een nieuwsgroep bestemd voor alle soorten aankoop, verkoop, huur, ruil en handel voor wat betreft muziekinstrumenten, concertkaartjes, CD's, muziekapparatuur en andere muziekgerelateerde zaken.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 10-10-96

  nl.markt.overig : Overige aan-/verkoop, huur, ruil en handel.

  nl.markt.overig is een nieuwsgroep bestemd voor alle soorten aankoop, verkoop, huur, ruil en handel van zaken die niet in de andere nl.markt.* groepen thuishoren,

  Ongemodereerd; bestaat sinds 10-10-96

  En nog een aantal losse opmerkingen over de nl.markt.*-groepen in het algemeen: - De term 'handel' staat hier voor andere niet bij name genoemde vormen van verwisseling van eigenaar zoals lease, etc. - Crossposten tussen de diverse nl.markt.* groepen is niet de bedoeling. Het is juist de bedoeling de meest voorkomende nl.markt postings te verdelen over een aantal andere groepen. In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld een concertkaartje met daaraangekoppeld treinkaartje) is crossposten natuurlijk wel logisch. Een followup naar 1 groep is dan wel aan te raden. - Crossposten tussen nl.markt.* en andere nl.* groepen is ook niet de bedoeling. Advertenties en andere commerciele berichten passen goed in nl.markt.*, maar zijn duidelijk niet op hun plaats in andere nl.* groepen. - Ellenlange discussies over niet-relevante onderwerpen zijn ook niet echt de bedoeling. Maak bij voorkeur gebruik van ``Followup-to: poster'' om via e-mail de reacties te zien. - Regelmatig terugkerende postings, b.v. prijslijsten e.d., kunnen het beste op een WWW- of mailserver gezet worden, waarna een verwijzing kan worden gepost in de meest geschikte nl.markt.* groep. - Probeer postings niet overmatig vaak te herhalen. Geef mensen de kans om te reageren. Irritatie over herhaalde postings levert vaak klachten op.

  nl.markt.telecom : Telecom-gerelateerde aan- en verkoop.

  nl.markt.telecom is een nieuwsgroep bestemd voor alle soorten aankoop, verkoop, huur, ruil en handel voor wat betreft telecommunicatie, telecom-onderdelen, -accessoires, -diensten en andere telecom- gerelateerde zaken. De newsgroup nl.markt.telecom is ongemodereerd. Uiteraard zijn - net zoals elders in de nl.*-hierarchie - binary's niet toegestaan

  Ongemodereerd; bestaat sinds 15-05-99

  nl.markt.vervoer : Aan vervoer gerelateerde aan-/verkoop/huur/ruil/handel.

  nl.markt.vervoer is een nieuwsgroep bestemd voor alle soorten aankoop, verkoop, huur, ruil en handel voor wat betreft treinkaartjes, auto's, motoren, fietsen, onderdelen, carpooling en andere aan vervoer gerelateerde zaken

  Ongemodereerd; bestaat sinds 07-10-96

  nl.markt.wonen : Aan wonen gerelateerde aan-/verkoop, huur, ruil en handel.

  nl.markt.wonen is een nieuwsgroep bestemd voor alle soorten aankoop, verkoop, huur, ruil en handel voor wat betreft huizen, kamers, appartementen, -inrichting en andere aan wonen gerelateerde zaken.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 10-10-96

  nl.media.e-zine : Discussies over elektronische tijdschriften (e-zines).

  nl.media.e-zine is een ongemodereerde nieuwsgroep waarin makers en lezers van e-zines (Daily Planet, Shift Mail, WebWereld Nieuwsbrief, Hotwired etc.) met elkaar in discussie kunnen gaan over de inhoud, de kwaliteit en het beheer van e-zines. Redacties mogen een compleet e-zine in nl.media.e-zine plaatsen. Maar met mate. Daarnaast is er plaats voor aankondigingen van (de redacties van) e-zines.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 08-09-97

  nl.media.krant : Discussies over kranten en hun inhoud.

  Discussies over dagbladen, weekbladen en andere periodieken die in krantvorm verschijnen, krantenartikelen, krantencolumnisten, etc..

  Ongemodereerd; bestaat sinds 08-11-95

  nl.media.radio : Discussies over radio in Nederland.

  Discussies over de radiozenders (het zenderpark in een FAQ), de (kwaliteit van de) ontvangst, radiostations, de programma's, de presentatoren en diskjockeys, de beslissingen van beleidsmakers om bepaalde programma's te schrappen, nieuwe programma's, besprekingen, Internet op de radio, etc. etc..

  Ongemodereerd; bestaat sinds 08-11-95

  nl.media.satelliet : Discussies over satellietontvangst.

  nl.media.satelliet is een ongemodereerde nieuwsgroep met alles over satellietontvangst. Voorbeelden van onderwerpen: De ontvangst van allerlei signalen die via satellieten uitgezonden worden: tv, radio, analoge signalen, digitale signalen, ongecodeerde of gecodeerde signalen, beelden van weersatellieten etc. De ontvangstapparatuur voor deze signalen. Particulieren mogen ontvangstapparatuur te koop aanbieden of vragen door berichten te posten met resp. TKA: of TKG: in de subject-regel. Commerciele postings van bedrijven zijn niet toegestaan. Net als in geheel nl.* is het posten van binaries niet toegestaan. Deze kunnen bijvoorbeeld op homepageruimte geplaatst worden

  Ongemodereerd; bestaat sinds 05-04-98

  nl.media.tv : Discussies over TV in Nederland.

  Discussies over de TV-zenders (het zenderpark), de (kwaliteit van de) ontvangst, TV-stations (in Nederland en op Nederland gericht), oude en nieuwe programma's, de presentatoren, het programmabeleid, Nederlandse acteurs en actrices, besprekingen, Internet op TV, enzovoort.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 08-11-95

  nl.misc : Algemene discussies.

  Discussies over van alles en nog wat.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 12-09-95

  Is er geen andere groep voor je posting, dan kun je hem hier kwijt.

  nl.motorfiets : Discussies over motorfietsen en motorrijden.

  In deze nieuwsgroep wordt gediscussieerd over:

  • Ervaringen met verschillende (typen) motorfietsen.
  • Technische ontwikkelingen.
  • Materialen en voorzieningen voor motorrijders.
  • Verkeerstechnische en juridische onderwerpen.
  • Activiteiten van organisaties die de belangen van motorrijders behartigen.
  • Milieu-aspecten. Verder wordt informatie verstrekt over toertochten en (sport)evenementen. In deze nieuwsgroep is ruime gelegenheid voor het uitwisselen van allerhande suggesties, vragen en ervaringen.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 19-12-95

  FAQ: http://huizen.dds.nl/~moorrees/faq/

  nl.muziek : Discussies over muziek.

  Discussies over alle mogelijke onderwerpen die met muziek te maken hebben, met name informatie die specifiek voor Nederland interessant is, zoals:

  • eigen platen- en concertrecensies
  • vraag en aanbod van zeldzame platen of bootlegs in Nederland
  • songteksten e.d.
  • muziektijdschriften
  • Nederlandse/Nederlandstalige groepen/artiesten
  • verschijningsdata van nieuw platenmateriaal in Nederland
  • vraag en aanbod van muzikanten

  Ongemodereerd; bestaat sinds 10-10-95

  FAQ: http://www.dimitri.demon.nl/nlmuziek/faq.htm

  nl.naturisme : Alles betreffende het naturisme.

  Nl.naturisme biedt aan geinteresseerden een plek om van gedachten te wisselen over het naturisme in al zijn facetten. Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:

  • Discussies over zowel de voors en tegens van het naturisme, als over alle aspecten die daar mee samengaan.
  • Het stellen van vragen over en het uitwisselen van informatie betreffende ervaringen en mogelijkheden op het gebied van het naturisme waar ook ter wereld.
  • Contacten te leggen met andere naturisten.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 13-03-97

  FAQ: http://home.wxs.nl/~eeltjevr/naturisme/faq.htm

  nl.newsgroups : RFD's en CFV's over nl.* nieuwsgroepen.

  In nl.newsgroups is plaats voor RFD's & CFV's over Nederlandse nieuwsgroepen in de nl-hierarchie.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 29-06-95

  Bedoeld als equivalent van news.groups voor de nl.*-hiërarchie. De groep voor discussies en besluiten omtrent de aanmaak en/of wijziging van nieuwsgroepen in nl.*. Wordt tegelijk gebruikt voor alle andere discussies over het beheer van nl.*, omdat daarvoor geen andere groepen bestaan.

  nl.newsgroups.announce : Aankondigingen over (bestaande en nieuwe) nieuwsgroepen. (Moderated)

  In nl.newsgroups.announce is plaats voor diverse aankondigingen aangaande nieuwe en bestaande nieuwsgroepen in de nl-hierarchie, met name:

  • de procedure voor het oprichten van nieuwe nieuwsgroepen in nl.*
  • hoe je een goed voorstel voor een nieuwe nieuwsgroep in kan dienen
  • hoe je een goed voorstel voor een nieuwe nieuwsgroep schrijft
  • de voorstellen zelf (RFD)
  • de peilingen zelf en hun herhalingen (CFV)
  • stemmerslijsten en stemuitslagen
  • statuslijsten met voorgestelde groepen en groepen in stemming
  • aankondigingen over statuswijzigingen van bestaande nieuwsgroepen
  • aankondigingen over opgeheven nieuwsgroepen
  • aankondigingen over het moderatorschap van bepaalde nieuwsgroepen

   In nl.newsgroups.announce is nadrukkelijk geen plaats voor discussies over de ingediende voorstellen of aankondigingen; deze dienen plaats te vinden in nl.newsgroups.

   nl.newsgroups.announce is moderated. De moderator plaatst slechts artikelen die daarvoor daadwerkelijk in aanmerking komen. Zie ook de regelmatig geplaatste policy van de moderator.

  Moderator: nl-newsgroups-announce@nl.uu.net (vinces@xs4all.nl, thijs@kinkhorst.com); bestaat sinds 02-08-98

  FAQ: http://www.xs4all.nl/~vinces/nl.newsgroups.announce-FAQ.html

  nl.o+w.aio : AIO'S, OIO'S, TWAIO'S en Promovendi.

  Doel en inhoud van de groep:

  nl.o+w.aio is een platform voor discussies over, voor en door aio's. De onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • begeleiding van aio's
  • beurzen voor aio's
  • onderwijsinzet
  • rechtspositie
  • opleidingsplannen
  • schrijven van dissertatie
  • etc.

  In principe dus al die onderwerpen waar een Aio professioneel mee te maken heeft.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 04-02-96

  Bedoeld voor Assistenten in Opleiding (AiO's) van allerlei pluimage (tweejarig, vierjarig, OiO's, etc.).

  nl.onderwijs.algemeen : Algemene zaken binnen het onderwijs.

  nl.onderwijs.algemeen is bedoeld voor alle topics binnen het toepassings- gebied: namelijk onderwijs in al haar aspecten van/voor elk niveau binnen dat- zelfde onderwijs. Binary's en (commerciele) advertenties zijn niet toegestaan

  Ongemodereerd; bestaat sinds 26-11-98

  nl.onderwijs.nieuwe-media : Nieuwe media in onderwijs en educatie.

  • implementatie nieuwe media in het onderwijs en bij andere educatieve activiteiten;
  • ervaringen van gebruikers en toepassers van nieuwe media in deze sectoren;
  • resultaten en verwachtingen van nieuwe-mediale toepassingen;
  • evaluatie van educatieve software;
  • ontwikkelingsaspecten van educatieve software;
  • edutainment;
  • kans of bedreiging voor docent en hoe hiermee om te gaan;
  • grotere tweedeling in de maatschappij of juist niet;
  • mailinglists, literatuur, scripties, onderzoeken e.d.
  • (onderzoek naar) modellen en protocollen (het meest-) geschikt voor het gebruik bij communicatie via nieuwe media;
  • theorie en practische implementatie van deze modellen en protocollen

  Ongemodereerd; bestaat sinds 30-06-97

  nl.ouders : Forum waarin ouders over hun kinderen discussieren.

  nl.ouders is een ongemodeerde nieuwsgroep voor ouders die over hun kinderen willen discussieren: vragen rond zwangerschap en geboorte, baby-, peuter-, kleuter-, schoolleeftijd, puberteit, adolescentie en volwassenheid. Voorbeelden van onderwerpen: (anti)conceptie, zwangerschap, bevalling, borstvoeding, voeding, taalontwikkeling, gezondheid en ziekte, kindergeneeskunde en kinderpsychiatrie, kinderopvang, opvoeding, de vooruitgang op school, enz. De nieuwsgroep is primair voor ouders, maar andere mensen kunnen ook meediscussieren. Binary's en commerciele advertenties van bedrijven zijn niet toegestaan

  Ongemodereerd; bestaat sinds 08-11-98

  nl.politiek : Discussies over de Nederlandse politiek.

  Zoals bijvoorbeeld over:

  • de regering
  • de landelijke politieke partijen
  • de tweede kamer
  • actuele politieke vraagstukken.
  • verkiezingen
  • politieke leiders/kopstukken
  • etc.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 11-10-95

  nl.radio.amateur : Van alles (en nog wat) over het radioamateurisme.

  • Te koop gevraagd / aangeboden ( niet-commercieel ).
  • Bekendmaking van ( evt. commerciële ) webpagina's.
  • Aankondigingen / verslagen van :
   • Evenementen
   • 'Special Event Stations'
   • DX-pedities
  • Technische vragen onderling
  • 'Radio'-technische vragen van 'leken'

  Ongemodereerd; bestaat sinds 21-11-96

  Na onenigheid over mogelijke procedurefouten aangemaakt onder verwijzing naar een voorstel van Jeroen Scheerder <js@xs4all.nl> en Andre van Kooij <avank@xs4all.nl>.

  nl.radio.scanners : Voor scannerluisteraars in het Nederlandse taalgebied.

  nl.radio.scanners is een nieuwsgroep bedoeld voor scannergebruikers. Onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn onder andere:

  • Uitwisselen van frequenties
  • Informatie over software voor gebruik in/met scanners
  • Oproepen

  Ongemodereerd; bestaat sinds 04-08-97

  nl.reizen : Alles over reizen en wat daarmee samenhangt

  Alles over reizen, en wat daarmee samenhangt, bijvoorbeeld:

  • Vakantie(bestemmingen)
  • Vakantietips/-vragen/-suggesties/-verhalen
  • De reiswereld
  • Het openbaar vervoer
  • Het wegennet
  • Toeristische aspecten
  • Kosten die met reizen samenhangen

  Ongemodereerd; bestaat sinds 11-07-96

  FAQ: http://www.xs4all.nl/~egavic/nlreizen.html

  nl.reizen.camper : Alles over campers.

  De nieuwsgroep gaat over alle aspecten van de camper Daarbij valt vooral te denken aan: aanschaf, zelfbouw, verbouw, techniek, verzekeren, houderschapsbelasting, onderhoud, stallen, reizen individueel of georganiseerd, klassiekers, clubs. Adverteren is niet toegestaan.

  Moderatie: Niet gemodereer

  Ongemodereerd; bestaat sinds 15-05-99

  nl.reizen.caravan : Nieuwsgroep voor toercaravan- en vouwwagenliefhebbers.

  • tips voor gebruik en onderhoud
  • bespreking van reizen en campings
  • ervaringen met nieuwe producten en diensten
  • verzekeringskwesties
  • uitwisselen van ervaring met bepaalde modellen
  • de nieuwsgroep is niet bedoeld voor "te koop aangeboden", daar zijn andere groepen voor in het leven geroepen zoals nl.markt.voertuigen.
  • commerciele postings dienen beperkt te blijven tot een eenmalige aankondiging van nieuwe producten en/of dienste

  Ongemodereerd; bestaat sinds 25-11-98

  nl.religie : Over religie en geloof.

  nl.religie is een nieuwsgroep voor opinies, discussies en aankondigingen met betrekking tot religie en geloof. Zoals: God(en), schriftstudie, religieuze evenementen, theologie, bijbelse archeologie, vrijzinnigheid en fundamentalisme, evangelisatie, etc. nl.religie is ook bedoeld als ontmoetingsplaats voor verschillende religies

  Ongemodereerd; bestaat sinds 21-04-97

  nl.roze : Discussies over zaken betreffende homoseksualiteit.

  Discussiegroep voor het bespreken van homo-, lesbische en bi-gerelateerde onderwerpen, zoals politiek, relaties, sex, uitgaan en ontspanning. Tevens kan de groep als forum dienen voor zaken als "hoe vertel ik het mijn ouders/familie/vrienden", "wat na de ontdekking homo/lesbisch/bi te zijn, de veranderingen en gevoelens" en andere maatschappelijke problemen die te maken hebben met "het anders zijn" in Nederland.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 15-08-95

  FAQ: http://www.anco.nl/nl.roze/nl.roze-FAQ.html

  nl.scientology : Nieuws en discussies over Scientology.

  nl.scientology dient voor discussies over Scientology, met en over scientologen, met name maar niet exclusief gericht op de Nederlandse situatie.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 05-02-96

  Opgericht n.a.v. de rechtszaak CoS vs. K.Spaink/Internetproviders.

  nl.scouting : Van alles (en nog wat) over scouting.

  In deze nieuwsgroep kan je:

  • Programma-ideeen kwijt
  • Vragen om hulp bij grote programma's
  • Verwijzen naar (nieuwe) WWW-pages over Scouting
  • Anecdotes vertellen over je programma's / kampen
  • Problemen in de groep gooien
  • Reclame maken voor landelijke activiteiten
  • Carpool organiseren voor landelijke activiteiten
  • Alles intikken over wat ook maar iets met scouting te maken heeft

  Ongemodereerd; bestaat sinds 21-12-95

  nl.sport.algemeen : Discussies over sport in het algemeen.

  Discussies over sport in het algemeen.

  Voorbeelden:

  • Wel of geen sport op zondag?
  • Moet de overheid sponsoren?
  • Hoe groot is de afvaardiging naar de Olympische Spelen?
  • Welke sporter verdient een goed interview?
  • De sporter van de maand.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 19-01-96

  Na diverse stemronden en veel discussies is besloten om drie nieuwsgroepen aan te maken: nl.sport.algemeen Discussies over sport in het algemeen. nl.sport.voetbal Discussies over voetbal. nl.sport.overig Discussies over sporten (nog) zonder eigen nieuwsgroep.

  nl.sport.bridge : Discussies over Nederlandse bridge-zaken.

  • Discussie over biedsystemen
  • Discussie over conventies
  • EHBO: Eerste Hulp Bij (bied/speel-) Ongelukken
  • Vacaturebank bridgepartners
  • Aankondigingen toernooien en speciale evenementen
  • Informatie over nieuwe bridgesites
  • Informatie voor beginnende en gevorderde bridgers
  • Actuele discussies binnen de Nederlandse Bridge Bond

  Ongemodereerd; bestaat sinds 10-03-97

  nl.sport.duiken : Kennis, discussie en markt m.b.t. sportduiken.

  • Discussieren over alle aspecten van het (sport)duiken
  • Kennisuitwisseling over onder meer: Duikmedische zaken Materiaal-technische zaken Les-/opleidingsmateriaal Uitwisseling oefen-/examenvragen Lokaties wrakken
  • Verkoop van alle apparatuur verbonden met of verwant aan de duiksport

  Ongemodereerd; bestaat sinds 25-03-96

  nl.sport.overig : Discussies over sporten (nog) zonder eigen nieuwsgroep.

  Voorbeelden:

  • Het Nederlandse volleybalteam (bij gebrek aan nl.sport.volleybal).
  • Nieuw wereldrecord tienkamp (bij gebrek aan nl.sport.atletiek).
  • De wedstrijden op Wimbledon (bij gebrek aan nl.sport.tennis).
  • De Tour de France (bij gebrek aan nl.sport.wielrennen).

  Ongemodereerd; bestaat sinds 19-01-96

  nl.sport.schaken : De schaaksport en de schaakwereld.

  Mededelingen, discussies, vragen en antwoorden in nl.sport.schaken kunnen betrekking hebben op:

  • De schaaksport in het algemeen.
  • De schaakwereld in het algemeen.
  • Alle schaakvormen, zoals gewoon schaak, correspondentieschaak, probleemschaak, jeugdschaak, snelschaak, schoolschaak, damesschaak, schaken voor visueel of auditief gehandicapten, seniorenschaak, computerschaak, simultaanschaak, blindschaak en telefoonschaak.
  • Commerciele en niet-commerciele mededelingen die betrekking hebben op de schaaksport of relevant zijn voor de schaakwereld. Deze mededelingen mogen afkomstig zijn van zowel niet-commerciele schaakorganisaties (1) als bedrijven (2): 1) de KNSB, de regionale schaakbonden, schaakverenigingen, de stichting Max Euwe-Centrum, de Stichting Bevordering Schaaksport Nederland, de redactie van Schakend Nederland, de Nederlandse Bond van Correspondentieschakers, de Nederlandse Telefoon Schaakbond, de Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden, de Nederlandse Schaakvereniging voor Visueel Gehandicapten, de ComputerSchaak Vereniging Nederland en andere schaakorganisaties. 2) de SBS (het postorderbedrijf van de KNSB), uitgevers van schaaktijdschriften en schaakboeken, leveranciers van schaakartikelen, sponsors van schaakevenementen, schaakbureaus, schaakcaf{e'}s, leveranciers van schaakcomputers en schaakprogramma's.
  • Uitslagen en standen van de landelijke en regionale competities en van schaaktoernooien.
  • Mededelingen over schaakinformatie en schaakactiviteiten op het World Wide Web (Internet) en op het Denknet (BBS'en).
  • Bespreking van schaakboeken of andere publicaties, schaakfilms, schaakmusicals en schaakkunst.
  • De politiek van schaakorganisaties als de KNSB, de regionale bonden, de FIDE, de Europese zone en de PCA.
  • Spelregels en competitie- of toernooireglementen in de schaakwereld.
  • Indelings- en ratingsystemen die in de schaakwereld worden gebruikt.
  • Aankondigingen van schaaktoernooien en evenementen.
  • Analyses en schaaktheoretische verhandelingen over openingen, thema's, problemen, partijen en eindspelen.
  • Wetenschappelijk onderzoek betreffende de psychologie van de schaker en het computerschaak.
  • Schaakopleiding en training.
  • Kaderopleiding en training.
  • Propaganda voor het schaken.
  • De handel en wandel van bekende schaakpersoonlijkheden.
  • De historie van de schaaksport en de schaakwereld.
  • Vacatures in de schaakwereld.
  • Een lijst van Veel Voorkomende Vragen (VVV, Eng.: FAQ) met antwoorden.

   Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat ook andere (denk)sporten aan de orde komen die niet of nauwelijks aan het gewone schaken zijn gerelateerd. Met name `Chinese chess' hoort niet in `nl.sport.schaken' thuis.

   Artikelen in `nl.sport.schaken' zijn Nederlandstalig en moeten redelijkerwijs relevant zijn voor de Nederlandse schaakwereld of Nederlandse schakers. Nederlandstalige bijdragen uit bijvoorbeeld Belgie zijn welkom.

   De nieuwsgroep `nl.sport.schaken' kan gebruikt worden voor het organiseren van correspondentieschaakpartijen per post of per e-mail. Het is echter nadrukkelijk niet de bedoeling om de partij daadwerkelijk via de nieuwsgroep te spelen.

   Het is niet de bedoeling dat `binary files' worden geplaatst in nl.sport.schaken. Het is echter wel toegestaan om verwijzingen (URL's) op te nemen naar binary's op het World Wide Web of op een ftp-server.

   De nieuwsgroep `nl.sport.schaken' kan op verschillende manieren fungeren als een aanvulling op de schaakinformatie op het WWW. Het is zeker niet de bedoeling van de nieuwsgroep om de schaakinformatie op het WWW te vervangen.

   Het is niet de bedoeling dat de nieuwsgroep `nl.sport.schaken' gebruikt wordt voor persoonlijke `te koop aangeboden' en `te koop gevraagd' mededelingen. Hiervoor is nl.markt meer geschikt.

   Het is niet de bedoeling dat de nieuwsgroep `nl.sport.schaken' gebruikt wordt voor persoonlijke aanvallen of verdachtmakingen.

   Uiteraard gelden in `nl.sport.schaken' de normale fatsoensregels met betrekking tot de netiquette. Deze regels worden regelmatig geplaatst in de nieuwsgroep `news.announce.newusers'.

   In de schaakwereld worden verschillende systemen gebruikt voor het noteren van een schaakpartij. In de nieuwsgroep `nl.sport.schaken' wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de `Portable Game Notation' die is ontwikkeld door lezers van de nieuwsgroepen `rec.games.chess.*'. Door middel van de FAQ zullen de lezers van `nl.sport.schaken' hierop attent worden gemaakt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van materiaal dat voor Nederlandstalige publicaties is geredigeerd, dan kan uiteraard ook de Nederlandse korte of lange notatie gebruikt worden.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 26-07-96

  FAQ: http://www.stack.nl/~xaa/Chess/vvv.html

  nl.sport.skate : Inline- en rollerskaten, skeeleren, skateboarden, etc.

  De nieuwsgroep nl.sport.skate is een forum voor discussie over inline-skaten, skeeleren, rolschaatsen, rollerskaten, skateboarden, en alles wat daarop lijkt. In ongeorganiseerd of georganiseerd verband, als leuke hobby of serieuze sport. Recreatief, fitness, agressief, stunt, street, vert, racing, speed, distance, hockey, rollerdance, slalom, en alle andere vormen van skaten. Over materiaal (aanschaf, onderhoud, gebruik, problemen), de sport zelf (leren skaten, training, tips en trucs, uitwisselen van ervaringen), evenementen (toertochten, wedstrijden, demonstraties), plaatsen om te skaten (plaatselijk, regionaal, landelijk, internationaal, indoors en outdoors), skate-beleid (wetgeving, veiligheid), en andere skate-gerelateerde onderwerpen.

  Het is niet toegestaan binary's in deze groep te posten, zoals dat geldt voor alle nieuwsgroepen in de nl.-hierarchie.

  nl.sport.skate is niet gemodereerd

  Ongemodereerd; bestaat sinds 28-02-99

  nl.sport.varen : Waterrecreatie op boten en andere vaartuigen.

  nl.sport.varen heeft ten doel het bespreken van alle aspecten en alle vormen van waterrecreatie op boten en andere vaartuigen. Het kan gaan over zeilen, surfen, motorbootvaren, kanoen, roeien, etc. Zowel het varen als sport alswel het varen als recreatieve bezigheid kunnen besproken worden. Onderwerpen kunnen onder meer gaan over boten, wedstrijden, toertochten, tactiek, techniek, materiaal, uitrusting, vaargebied, boeken, reisverslagen, bemanning, et cetera.

  Vraag en aanbod kunnen slechts aan de orde komen voor zover hiervoor geen geschikte alternatieve websites beschikbaar zijn. Commerciele postings dienen beperkt te blijven tot een verwijzing naar een URL en enkele regels toelichting. Onderlinge vergelijking van vormen water- recreatie met als doel de ene vorm te verheffen boven de andere zijn ongewenst. Net als in de gehele nl.*-hierarchie is het niet toegestaan in deze groep binary's te posten

  Ongemodereerd; bestaat sinds 27-12-98

  nl.sport.vissen : Alles over de vissport.

  De groep nl.sport.vissen is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan het uitwisselen van tips en ervaringen, alsook voor het voeren van discussies met betrekking tot de vissport.

  Onderwerpen kunnen zijn:

  • vissoorten
  • visvakanties
  • visstekken (binnen- en buitenland
  • voeren
  • recepten
  • materialen
  • viswedstrijden
  • etc.

  De groep is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het adverteren door en promoten van bedrijven. Er kan wel vraag en aanbod zijn van visspullen door particulieren.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 12-04-98

  nl.sport.voetbal : Discussies over de voetbalsport.

  Discussies over de voetbalsport.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 19-01-96

  Het bespreken van voetbal in of met betrekking op Nederland, of met of door Nederlanders.

  nl.sport.volleybal : Alles over volleybal in Nederland en de wereld.

  nl.sport.volleybal is een nieuwsgroep waarin alles over volleybal besproken kan worden: volleybalgebeurtenissen, -toernooien, -trainingsadviezen, etc

  Ongemodereerd; bestaat sinds 25-11-98

  nl.support.alcoholisme : Onderlinge hulp bij alcoholproblemen.

  DOEL

  Deze nieuwsgroep is een zelfhulpgroep waar mensen met alcoholproblemen hun ervaringen kunnen delen alsmede kracht en hoop kunnen putten met betrekking tot herstel van hun alcoholisme.

  WELKOM

  Artikelen te plaatsen in deze nieuwsgroep dienen te gaan over herstel van drankproblemen en alcoholisme, over aanverwante onderwerpen relevant voor de doelgroep van de nieuwsgroep, of over de nieuwsgroep zelf.

  Voorbeelden van onderwerpen die in deze nieuwsgroep welkom zijn:

  • vragen over alcoholverslaving en het herstel daarvan;
  • mededelingen van bijeenkomsten over herstel van alcoholverslaving;
  • ervaringen naar aanleiding van het stoppen met alcoholgebruik;
  • verhalen van diegenen die gestopt zijn met alcoholgebruik.

   Iedereen mag in deze nieuwsgroep artikelen plaatsen.

   MISPLAATST

   Deze nieuwsgroep is niet de juiste plaats voor enige vorm van aansporing tot alcoholgebruik, met of zonder commercieel oogmerk.

   Hoewel alcoholisme vaak gepaard gaat met een andere vorm van verslaving (met name medicijnen), dient het herstel van het alcoholisme in deze groep centraal te staan en kunnen andere verslavingen slechts terloops ter sprake komen.

   MISBRUIK

   In deze nieuwsgroep mogen geen commerciŽle advertenties geplaatst worden. Evenmin mogen in deze nieuwsgroep contactadvertenties geplaatst worden, zijnde advertenties die persoonlijke relaties, seksuele contacten en dergelijke beogen. Overtredingen van deze bepaling zullen worden beschouwd en behandeld als Usenet-misbruik.

   Voorts gelden in deze nieuwsgroep de normale huisregels van nl.* (zoals verbod op spam en binary's) en de normale fatsoensregels.

   Verzoeke niet publiekelijk te reageren op artikelen die Usenet-misbruik of nieuwsgroepmisbruik vormen, zoals advertenties

  Ongemodereerd; bestaat sinds 10-05-98

  nl.support.chronisch-ziek.algemeen : Support voor chronisch zieken.

  De groep is in de eerste plaats een groep voor onderlinge steun, hulp, en uitwisseling van ervaringen van mensen die een chronische ziekte hebben. Daarnaast worden ook bijdragen van deskundigen en medelevenden op prijs gesteld. Ten tweede is in de groep ook plaats voor discussies over de maatschappelijke context waarmee chronisch zieken te maken hebben, zoals b.v. problemen met verzekeringen, kosten van hulpmiddelen, keuringen enz. Als later een aantal chronische ziekten een eigen support-groep krijgen, moet daarvoor bij voorkeur van die groepen gebruik gemaakt worden

  Ongemodereerd; bestaat sinds 02-06-98

  nl.support.eetstoornissen : Raad en steun bij eetstoornissen.

  nl.support.eetstoornissen is een nieuwsgroep die wil fungeren als trefpunt voor mensen die een eetstoornis hebben/gehad hebben, voor hun familie en vrienden en voor mensen die vanuit hun professie of uit interesse meer willen weten over eetstoornissen. Het doel is het uitwisselen van informatie en natuurlijk het bieden van steun van en aan lotgenoten.

  Commerciele berichten van welke aard dan ook zijn ongewenst. Crosspostings in deze groep zijn af te raden en in de meeste gevallen onterecht. Binary's (bestanden) zijn, zoals in de rest van nl.*, verwijderbaar

  Ongemodereerd; bestaat sinds 16-05-99

  nl.support.stop-met-roken : Steun voor mensen die (willen) stoppen met roken.

  nl.support.stop-met-roken is een nieuwsgroep waar mensen die (willen) stoppen met roken informatie kunnen krijgen over de diverse mogelijkheden. Bovendien kunnen stoppers met elkaar van gedachten wisselen en elkaar en hun lotgenoten steunen. CommerciŽle berichten van welke aard dan ook zijn ongewenst. Crosspostings in deze groep zijn af te raden en in de meeste gevallen onterecht. Binary's (bestanden) zijn, zoals in de rest van nl.* niet toegestaan en zullen in voorkomende gevallen worden verwijderd

  Ongemodereerd; bestaat sinds 16-05-99

  nl.support.sysadmin : Waar systeembeheerders hun hart luchten. (Moderated)

  nl.support.sysadmin is bedoeld voor 'IT-enthousiasten' die in hun vrije tijd over alle aspecten van hun werk of hobby willen praten. De groep richt zich voornamelijk op ontspanning, en een goed gesprek met 'gelijkgestemden'. Systeembeheerders, BOFHs, Bobs en andersoortigen zijn van harte welkom. Deze groep is geen wizards groep: nuttige informatie is ten strengste verboden. Gebruik van alsnog gevonden nuttige informatie is op eigen risico. Deze groep is geen advocacy groep: flamewars zijn zinloos, en per definitie off-topic. Deze groep is ten strengste verboden voor headhunters, spammers en andere netmisbruikers. De groep is auto-moderated. Eenieder die er wil posten zal zijn/haar postings zelf moet voorzien van een 'Approved', een bevestiging die normaal door de moderator gegeven wordt. Wij hopen dat dit het aantal spams, crossposts en andere overlast tegengaat. Postings zonder 'Approved' zullen beantwoord worden door een autoreplyer, die een korte uitleg over de weigering zal geven.

  Iedereen is welkom om zijn/haar bijdrage aan de groep te leveren, mits die on-topic is.

  Moderator: Auto-Moderated; bestaat sinds 16-05-99

  nl.support.transseksueel : Over transseksualiteit en geslachtsaanpassing.

  DOEL

  Deze nieuwsgroep stelt zich ten doel informatie en ondersteuning te bieden aan hen die geslachtsaanpassing - als bedoeld in artikel 29a van het Burgerlijk Wetboek - ondergaan, ondergaan hebben dan wel overwegen te ondergaan, alsmede aan hun familieleden, vrienden en andere naasten.

  WELKOM

  Artikelen te plaatsen in deze nieuwsgroep dienen te gaan over geslachtsaanpassing, over aanverwante onderwerpen relevant voor de doelgroep van de nieuwsgroep, of over de nieuwsgroep zelf.

  Iedereen mag in deze nieuwsgroep artikelen plaatsen.

  MISPLAATST

  Deze nieuwsgroep beoogt niet te voorzien in behoeften van mensen die geslachtsroldoorbrekend gedrag vertonen of daartoe neigen zonder echter geslachtsaanpassing na te streven, zoals travestieten.

  Deze nieuwsgroep is niet de juiste plaats voor artikelen primair over seksualiteit of seksuele oriŽntatie, voor fictie, of voor ongenuanceerde afwijzing van transseksualiteit of geslachtsaanpassing.

  GEEN ADVERTENTIES

  In deze nieuwsgroep mogen geen contactadvertenties geplaatst worden, zijnde advertenties die persoonlijke relaties, seksuele contacten en dergelijke beogen; evenmin mogen in deze nieuwsgroep commerciŽle advertenties of seksadvertenties geplaatst worden. Overtredingen van deze bepaling zullen worden beschouwd en behandeld als Usenet-misbruik.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 20-05-97

  FAQ: http://www.xs4all.nl/~foz/faq.vvv.nl.support.transseksueel.html

  Aangemaakt zonder stemming op grond van buitengewone omstandigheden.

  nl.taal : Discussies over de Nederlandse taal.

  Discussies over de Nederlandse taal in al haar aspecten: ABN, dialecten, aan Nederlands verwante talen, etymologie, grammatica, (oude en nieuwe) spelling, nieuwe woorden, taalgebruik, turbotaal, interpunctie, spreektaal, taal in geschreven en gedrukte vorm, enzovoort.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 08-12-95

  FAQ: http://www.kinkhorst.com/nlfaq/nl-taal-faq.html

  Een nieuwsgroep die zich richt op de Nederlandse taal, haar dialecten en naaste verwanten. Met o.a. geneuzel tot in de kleinste details over woordbetekenis, oorsprong van woorden, nieuwe woorden, spelling, grammatica, en noem maar op.

  nl.telecom : Telecommunicatie in Nederland.

  Deze newsgroup wil een platform bieden voor het uitwisselen van tips en ervaringen, alsook voor het voeren van discussies over alle aspecten van telecommunicatie in Nederland. Voorbeelden zijn: mobiele telefonie (GSM/NMT), semafonie/buzzers, vaste telefoonnet, ISDN.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 03-04-98

  FAQ: http://www.fiber.demon.nl/telecom/

  nl.test : Voor testdoeleinden.

  Dit is de eerste nieuwsgroep die benodigd is in de nl-hierarchie.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 26-06-95

  Natuurlijk zijn er altijd nog mensen die testboodschappen in andere nieuwsgroepen posten, maar het moet dus in deze groep.

  nl.tuinen : Informatieuitwisseling over planten, tuinen en tuinieren.

  alle aspecten van planten, tuinen en tuinieren. Iedereen is welkom om hieraan deel te nemen, met name hobbyisten, beginnende tuiniers, gevorderde liefhebbers en professionelen. Onderwerpen zullen onder meer gaan over alle vormen van tuinen, over bomen, struiken, heem-, tuin-, kas-, moestuin-, kamer- en waterplanten, alsmede de aanleg, de inrichting en het onderhoud van tuinen. Onder het begrip "tuinen" vallen hier ook: plantenbakken, balkons, daktuinen, terrassen en patio's. Puur commerciele berichten dienen zich te beperken tot eenregelige berichten met verwijzing naar een URL. De voertaal zal in eerste instantie Nederlands zijn, maar cross-postings met anderstalige tuin-groepen zijn mogelijk. Het plaatsen van binary's valt buiten deze groep. Uiteraard gelden in deze newsgroup ook de normale fatsoensregels met betrekking tot taalgebruik en netiquette.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 15-05-96

  FAQ: http://huizen.dds.nl/~yoli/tuinen.htm

  nl.tuinen.vijver : Bespreken van alle aspecten van vijvers.

  nl.tuinen.vijver heeft ten doel het bespreken van alle aspecten van vijvers. Onderwerpen kunnen onder meer gaan over alle vormen van vijvers, over de aanleg, de inrichting en het onderhoud van vijvers en de daarbij behorende apparatuur. Daarnaast is er plaats voor besprekingen van alle in de vijver of vijveromgeving voorkomende flora en fauna.

  Commerciele postings dienen bij voorkeur bondige info te bevatten en beperkt te blijven tot eenmalige verwijzingen naar URL's.

  Net als in de gehele nl.*-hierarchie is het niet toegestaan in deze groep binary's te posten

  Ongemodereerd; bestaat sinds 10-01-99

  nl.uitkeringen : Vraagbaak voor de sociale zekerheid.

  nl.uitkeringen is een ongemodereerde nieuwsgroep. Discussies en vragen over de ingewikkelde regels van allerlei soorten sociale voorzieningen. Bijvoorbeeld: uitkeringen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, nabestaanden, ouderdom (pensioenen). Bijstand, kinderbijslag, ziekenfonds en andere ziektekostenverzekeringen, voorzieningen voor gehandicapten, enz

  Ongemodereerd; bestaat sinds 18-07-98

  nl.verzekeringen : Bespreken van alle aspecten verbonden aan verzekeringen.

  De groep is bedoeld voor discussies en vragen over verzekeringen in het algemeen. Er kunnen discussies plaatsvinden over alle aspecten van verzekeren en verzekeringen. Het maakt niet uit of het nu gaat over schade-, levens-, gemengde, spaar- of sociale verzekeringen. De nieuwsgroep is bedoeld voor iedereen die, in welke vorm dan ook, te maken heeft met verzekeringen. Dit is dus bijna iedereen

  Ongemodereerd; bestaat sinds 27-12-98

  nl.vogels : Alles over vogels.

  nl.vogels is een ongemodereerde nieuwsgroep die een platform biedt voor geinteresseerden in vogels die o.a. in het "vrije veld" vertoeven, zich rond ons huis of erf hebben genesteld en die in voliere, kooi, ren of hok worden gehouden. Mogelijke onderwerpen zijn het voederen in de tuin, het maken/ophangen van mezenkastjes en het houden en kweken van soorten, tentoonstellingen, voeding, ziektes, het bouwen van volieres, (broed)kooien of hokken e.d. Ook het ter agenda brengen van mogelijke shows of tentoonstellingen is toegestaan. Voor de specifieke "vogelaar/birdwatchers" (determinatie, waarnemingen e.d.) is de nieuwsgroep nl.vogels.vogelaar wellicht een betere optie. Binary's horen niet in de groep thuis. Particuliere advertenties zijn met terughoudenheid in frequentie toegestaan, en het moet betrekking hebben op onze hobby, b.v. vogels, voeder, vogelboeken of allerhande toebehoren van kooi, voliere of hok. Puur commerciele berichten zijn niet welkom. Uiteraard gelden in deze nieuwsgroep ook de normale fatsoensregels met betrekking tot taalgebruik

  Ongemodereerd; bestaat sinds 08-03-99

  nl.vogels.vogelaar : Voor de vogelskijkende mens.

  in de deze nieuwsgroup kan iedereen informatie kwijt over :

  • vogels observeren
  • fotograferen
  • aanschaf verrekijkers telescopen en foto apparatuur.
  • identificeren van aangetroffen vogels.
  • vragen of mededelingen omtrend waargenomen soorten.
  • software
  • vragen van wat meer wetenschappelijke aard .
  • alles wat een vogelaar verder nog op het hart heeft

  Ongemodereerd; bestaat sinds 30-03-97

  nl.wandel : Discussies over alles betreffende wandelen.

  In deze nieuwsgroep wordt gediscussieerd over:

  • Dagwandelingen in Nederland, Europa en elders in de wereld
  • LAW's in Nederland en andere langeafstandspaden elders in de wereld
  • Materialen en voorzieningen voor wandelaars (schoenen, kleding, kampeeruitrusting, voedsel, hutten, boeken en landkaarten)
  • Activiteiten van de verschillende organisaties, die de belangen van wandelaars behartigen (zoals de verenigingen Te Voet, Nemo, Nivon, NBV, KNAV, de NTKC, de ANWB, de stichting LAW en het steunpunt 'Red de onverharde paden', enz.)
  • Aankondigingen door organisaties, zoals NS, ANWB, OLV en andere uitgevers van nieuwe uitgaven op wandelgebied.
  • Veiliger wandelen in de binnenstad, betere bescher- ming voor voetgangers.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 13-11-95

  nl.wetenschap : Over alle vormen van (alledaagse) wetenschap.

  Nieuwsgroep voor wetenschappelijke discussie in alle disciplines en op alle niveaus. Met nadruk is er ook ruimte voor meer alledaagse wetenschap, naar model van Alledaagse Wetenschap uit de Volkskrant (NRC?), ook Willem Wever-achtige vragen zijn welkom.

  Het bovenstaande houdt niet in dat er oeverloos gediscussieerd kan worden. Het blijft wetenschap, alfa, beta en gamma, van niet-westerse antropologie tot quantumchromodynamica.

  Ongemodereerd; bestaat sinds 15-04-96

  Verder is er ruimte voor tijdelijke groepen; ter gelegenheid van het Maaswater is indertijd nlnet.actueel.overstromingen opgericht; ter gelegenheid van de auteursrechtkwestie om Scientology heeft nl.actueel.scientology bestaan.

  Zie voor de totstandkoming van nieuwe groepen de richtlijnen, http://www.xs4all.nl/%7Ejs/usenet/richtlijnen.html, onderhouden door André van Kooij en Jeroen Scheerder, die begeleid worden door een toelichting, http://www.xs4all.nl/%7Ejs/usenet/toelichting.html.

  Verwant is verder:

  soc.culture.netherlands :
  De internationale tegenhanger van nl.misc; 'soc' is een wereldwijde distributie, dus deze nieuwsgroep kan over de hele wereld worden ontvangen. Statuut:
  Discussions on topics related to Dutch culture and society. This group welcomes people from the Netherlands, Belgium, people of Dutch descent and all who are interested to join this group. The preferred languages will be English, Dutch/Flemish, Frisian, Afrikaans and Papiamento.
  Er is ook een VVV van soc.culture.netherlands: te vinden op http://www.DutchInfo.com/.
  soc.culture.belgium :
  Niet Nederlands, maar deels Nederlandstalig, uiteraard.
  Lokale nieuwsgroepen
  Sommige lokale nieuwsgroepen worden toch vrij ver door Nederland verspreid, bv. dds.*, xs4all.*, vpro.*. Met name de DDS-groepen willen nog wel eens serieuze pogingen tot discussie bevatten.

 6. Andere vragen over het Nederlandse deel van USENET News:

  Een aantal veel terugkerende vragen over USENET, en meer in het bijzonder het speciaal Nederlandse deel ervan.

  1. Wie heeft er toegang tot deze groepen?

   USENET nieuws werkt doordat speciaal aangewezen computers ('newsservers') elkaar dagelijks gigantische hoeveelheden berichten doorsturen. Als gebruiker maak je met een client-programma (een 'nieuwslezer') contact met een van deze machines.

   De beheerders van deze machines bepalen zelf welk nieuws ze wel of niet doorlaten. Er zijn echter wel informele gebruiken op dit gebied ontstaan.

   Een 'distributie' is een verspreidingsgebied van het bericht dat je post. Zo is er een distributie nl, die vooral in Nederland, maar ook ver daarbuiten ontvangen wordt. De distributie local geeft meestal de lokale organisatie aan; dit werkt niet overal. Je nieuwslezer kan je waarschijnlijk wel laten zien welke distributies er zijn.

   Aan elk bericht kan expliciet een distributie meegegeven worden. Is die afwezig of incorrect (bv. 'nl.misc' is geen distributie), dan is het onvoorspelbaar wat er met het bericht gebeurt. Je nieuwslezer verzint zelf wel een correcte distributie bij het posten van een bericht. Berichten in nieuwsgroepen van de vorm nl.* zullen daardoor ongeveer gedistribueerd worden binnen de distributie nl.

   Omdat er geen directe relatie is tussen Internet-domeinen, distributies en nieuwsgroepnamen, en bovendien een distributie maar een informele afspraak over het doorgeven van nieuws is, is het in de praktijk moeilijk in te schatten waar een gepost bericht allemaal terecht zal komen.

  2. Hoe maak je een nieuwe groep?

   Zie daarvoor de richtlijnen voor het maken van groepen in nl.*: http://www.xs4all.nl/%7Ejs/usenet/richtlijnen.html.

  3. Waarom lijken de regels van sommige berichten incompleet?

   Waarschijnlijk breekt je terminal te lange regels (meer dan 80 posities) af. Als je terminal "linewrap" ondersteunt, valt dat eenvoudig te corrigeren, anders wordt het lastig.

   Het gebruik van te lange regels wordt eenieder in het algemeen afgeraden, en getuigt van weinig inzicht en slechte 'netiquette' (net-etiquette). Lange regels ontstaan meestal door het gebruik van een editor met line-wrap, of door het gebruik van een 'te' breed X-window.

   Als 'veilige' regellengte wordt 72 posities aangeraden, zodat er nog ruimte is voor een aantal follow-ups, dit is echter niet verplicht.

  4. Kun je in berichten ook trema's e.d. gebruiken?

   Er zijn op verschillende systemen mogelijkheden met extended karaktersets om tekens met trema's te gebruiken. Dit verschilt echter van systeem tot systeem. Omdat USENET op veel verschillende systemen draait, wordt het gebruik hiervan dan ook afgeraden. (Toen deze posting zelf werd verspreid met e-trema's en a-accentjes volgens de veelgebruikte standaard ISO Latin-1, kwamen er meteen klachten binnen.)

  5. Wat betekenen al die vreemde afkortingen?

   De meestgebruikte afkortingen op het Engelstalige deel van het Internet worden ook door het Nederlands heengemengd. Er zijn ook een paar Nederlandse. Afkortingen, net als bepaald idioom en net als steeds terugkerende onderwerpen, behoren tot de folklore van het Net en verliezen hun charme als je ze gaat uitleggen.

   FAQ
   Frequently Asked Questions (of: een document met antwoorden daarop)
   VVV
   Veel Voorkomende Vragen (= FAQ) (of: een document met antwoorden daarop)
   aka
   Also Known As (Ook bekend als).
   AFAIK
   As Far As I Know (voorzover ik weet)
   AJBWIB
   als je begrijpt wat ik bedoel
   BRB, BBL
   Be Right Back / Be Back Later (ben zo terug)
   BTW
   By The Way (trouwens)
   FYI
   For Your Information (bedenk wel / te uwer attentie)
   IM((NS)H)O/NM(B)M
   In My ((Not So) Humble) Opinion (Naar Mijn (Bescheiden) Mening)
   IRL, HEL
   In Real Life / Het Echte Leven.
   JNHS
   United States.
   RTFM
   Read The Fucking Manual (lees gvd de gebruiksaanwijzing)
   ROTFL
   Rolling On The Floor Laughing (over de vloer rollend van het lachen)
   scn, s.c.n.
   soc.culture.netherlands (zo afkorten gebeurt bij meer nieuwsgroepen)
   VZVIW
   voorzover ik weet
   WWW
   (World Wide Web, ook:) NL-Wie-Wat-Waar-informatie.
   YM
   You Mean
   :-)
   Dit is een smiley. Een uitgebreide lijst is onder andere verkrijgbaar via ftp://lut.fi/pub/misc/smileys.

  6. Wie posten er allemaal op de nl-groepen?

   Iedereen die zich er toe geroepen voelt, mag posten. In 1994 heeft Dude (dude@xs4all.nl) een lijst samengesteld van mensen die regelmatig postten op nlnet.misc (de voorloper van nl.misc). Deze lijst wordt nu bijgehouden door Erik TKS (erikt@xs4all.nl) en is te vinden op het web: http://www.xs4all.nl/~erikt/misc/ Een oude versie van de lijst is via ftp beschikbaar op ftp://ftp.iae.nl/pub/usenet/nlnet/nlnet-www-lijst.

 7. Informatie op het Nederlandse Internet

  1. Wat zijn de Nederlandse FTP-sites?

   Een volledige lijst van ftp-sites en eventueel bijbehorende mail-servers wordt beheerd door Arjan de Vet (devet@iae.nl). De lijst wordt eenmaal per 2 weken gepost in nl.announce. Hij is te ftp-en van : ftp://ftp.iae.nl/pub/usenet/nl/nl-ftp en per mail te krijgen door een (willekeurig) mailtje te sturen aan nl-ftp@IAE.nl.

  2. Wat zijn de Nederlandse Gopher-sites?

   Ook al heeft het WWW Gopher overvleugeld, het laatste blijft populair, zeker in omgevingen waar geen goede WWW-browsers voor bestaan.

   Het nationale toegangspunt voor Gopher in Nederland is het volgende:

   
   Name=Nederland
   Type=1
   Port=70
   Path=1/extern/nederlnd/switchnl
   Host=rugcis.rug.nl
   URL=gopher://gopher.rug.nl:70/11/extern/nederlnd/switchnl
   
   

  3. Wat zijn de Nederlandse WWW-sites?

   Een goed overzicht van Nederlandse WWW-sites wordt bijgehouden door NL-menu, een samenwerkingsverband van Surfnet, KB en anderen: http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/nlmenu.html. Verder is er Heini Withagens kaartje van Nederland een onmisbaar zoekinstrument, ondanks de toenemende fragmentatie: http://www.dhp.nl

  4. Kan ik ook informatie per email krijgen?

   Er zijn email-naar-WWW-tunnels waarmee je een willekeurige WWW-pagina kunt opvragen. Handig is dat niet bepaald. Voor bepaalde diensten, zoals mailing lists, is er vaak een per mail bereikbaar archief beschikbaar. SURFnet heeft zulke archieven voor zijn enorme collectie mailing lists, maar ook een mail-service voor zijn FTP-server: stuur voor informatie een mailtje met als inhoud HELP naar mailserv@nic.surfnet.nl.

   Graag zou ik weten of er meer van dit soort diensten bestaan.

 8. Waar kan ik meer informatie vinden?

  Overal. Ga voor informatie over je computersysteem of de software die je gebruikt naar je eigen systeembeheer, want dat zijn de enige mensen die weten hoe de lokale situatie is. Als dat niet kan, probeer dan een relevant forum te vinden om op af te stappen en geef zoveel mogelijk details over je eigen systeem en software zodat eventuele hulpvaardigen weten waar het over gaat.

  Informatie over USENET is te vinden in de groep news.announce.newusers (internationaal) en nl.internet.welkom (Nederlands). In de groep news.answers worden heel veel FAQ's gepost van andere nieuwsgroepen. Informatie over het Internet in het algemeen en over het World Wide Web zit onder de knoppen van je WWW-browser. Als je die niet hebt, zorg dan dat je er een krijgt.

  De FAQ's uit news.answers zijn ook beschikbaar via anonymous ftp:

  ftp://ftp.cs.uu.nl:/pub/NEWS.ANSWERS

  Een doorzoekbaar archief (zoeken op nieuwsgroep, FAQ-naam en woorden in de tekst) is te vinden op:

  http://www.cs.uu.nl/cgi-bin/faqwais

 9. Wie onderhoudt dit document?

  Thijs Kinkhorst
  e-mail : thijs@kinkhorst.com

  De nl-faq is oorspronkelijk geschreven door André Koopal die het ook lange tijd onderhouden heeft. Sinds korte tijd is het onderhoud in handen van Thijs Kinkhorst. Veel wijzigingen zijn aangebracht door Reinier Post, met dank aan alle inzenders van commentaar.